Return to O škole

Typy štúdia

Stredná odborná škola

Kód pre edupage a prijimacie konanie: EDUID: 100011131 ŠTÚDIJNÝ ODBOR: 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   UČEBNÉ ODBORY: 3355 H  stolár 6445 H  kuchár 3152 H 02  krajčír – dámske odevy   NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM: 6403 L podnikanie v remeslách a službách 3347 L drevárska a  nábytkárska výroba  

Gymnázium

Štúdijný odbor: • 7902 J gymnázium Kód pre edupage a prijimacie konanie: EDUID: 100011129  ČO TI PONÚKAME MY: rešpektovanie tvojej individuality  rozvoj slobodného myslenia  výhodu málopočetných tried bezprostredné vzťahy a komunikáciu diskusiu a polemiku dostupnosť didaktického materiálu fajn pedagogický kolektív milých spolužiakov a zaujímavé akcie  účasť na projektoch, súťažiach, exkurziách  bohatú školskú knižnicu  skvelé technické vybavenie …

Odborné učilište

Kód pre edupage a prijimacie konanie: EDUID: 100011128   6494 G služby a domáce práce dĺžka prípravy:          3 roky odbor určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl   6491 G 01 obchodná prevádzka – príprava jedál                  dĺžka prípravy :       3 roky odbor určený pre chlapcov a dievčatá – absolventov špeciálnych základných škôl   …