Return to O škole

Typy štúdia

Stredná odborná škola

ŠTÚDIJNÝ ODBOR: 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   UČEBNÉ ODBORY: 3355 H  stolár 6445 H  kuchár 3675 H  maliar 3152 H 02  krajčír – dámske odevy   NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM: 6403 L podnikanie v remeslách a službách 3347 L drevárska a  nábytkárska výroba 3125 L odevníctvo

Gymnázium

Štúdijný odbor: • 7902 J gymnázium ČO TI PONÚKAME MY: rešpektovanie tvojej individuality  rozvoj slobodného myslenia  výhodu málopočetných tried bezprostredné vzťahy a komunikáciu diskusiu a polemiku dostupnosť didaktického materiálu fajn pedagogický kolektív milých spolužiakov a zaujímavé akcie  účasť na projektoch, súťažiach, exkurziách  bohatú školskú knižnicu  skvelé technické vybavenie školy  krúžky podľa záujmu  pekné a útulné priestory …

Stredná priemyselná škola odevná

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 3125 M odevníctvo

Odborné učilište

  6494 G služby a domáce práce dĺžka prípravy:          3 roky odbor určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl   3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce dĺžka prípravy:          3 roky odbor určený pre chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl   3178 G 02 výroba konfekcie – šitie bielizne                  dĺžka prípravy …