Return to Rok 2021

Zmluvy 2021

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana  Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
Kolektívna zmluva na rok 2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI Kremnica   4. 2. 2021 4. 2. 2021
Kúpna zmluva č. 1/2021 predaj nehnut. majetku štátu – Školský internát Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 71 489,72 € 19. 1. 2021 22. 2. 2021
Nákup stravných lístkov DOXX – Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000   2. 3. 2021 9. 3. 2021
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946   4. 5. 2021 4. 5. 2021
nákup potravín pre ŠJ Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208   17. 5. 2021 19. 5. 2021
nákup potravín pre ŠJ KIPA s. r. o. Fraňa Kráľa  1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654   3. 5. 2021 19. 5. 2021
Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na tehotenské štipendia – č. 15/2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lemačská cesta  8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00151882   7. 5. 2021 31. 5. 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektivnej zmluve na rok 2021 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI Kremnica   4. 6. 2021 5. 6. 2021