Return to Rok 2020

Faktúry 2020

Por.

číslo

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou  
1.  potraviny pre ŠJ 162,14 7. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
2.  telefónne hovory O2 11,13 8. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910  
3.  telefónne hovory – ŠI 7,93 8. 1.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487  
4. telefónne hovory škola 18,78 8. 1 Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617  
5. potraviny pre ŠJ 67,14 8. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
6.  potraviny pre ŠJ 89,74 8. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
7. WC papier do dávkovačov 21,84 8. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC  
8.  potraviny pre ŠJ 52,27 13. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
9.  odber kuchynského odpadu 24,48 14. 1.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223  
10. potraviny pre ŠJ 6,60 14. 1.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
11.  mesačný paušál BOZP a PO 84 14. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039  
12.  potraviny pre ŠJ 71,83 15. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
13.  potraviny pre ŠJ 186,81 15. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
14.  vyúčtovanie spotreby ZP – ŠJ -40,05 15. 1.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03  
 15.   prenájom rohoží na škole  13,31  15. 1.   Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364  Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1  
16.  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2019 1592,99 15. 1.  Magna energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06  
17.  vyúčtovanie spotreby ZP za 12/2019 1219,93 15. 1.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03  
18.  stravné lístky  pre zamestnancov 774,40 16. 1.  Doxx- stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356,010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva č. 15K441050  
19.  ochrana objektu 9,96 17. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005  
20.  potraviny pre ŠJ 86,53 20. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
21. potraviny pre ŠJ 6,60 21. 1.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
22.  potraviny pre ŠJ 127,07 22. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
23.  potraviny pre ŠJ 18 24. 1.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
24.  potraviny pre ŠJ 78,52 28. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
25.  potraviny pre ŠJ 76,86 28. 1.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
28.  potraviny pre ŠJ 78,23 29. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
29.  potraviny pre ŠJ 67,65 29. 1.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
30.  predplatné časopisu Škola 25 28. 1.       
31.  telefónne hovory 02 6,01 29. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910  
32 potraviny pre ŠJ 13,20 4. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
33 potraviny pre ŠJ 12,10 4. 2.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
34. potraviny pre ŠJ 87,48 4. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
35.  potraviny pre ŠJ 56,67 5. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
36.  potraviny pre ŠJ 100,17 5. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
37.  prenájom rohoží 18,40 6. 2.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1  
38. záloha za ZP za 2/2020 2491,10 6. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05  
39.  telefónné hovory za ŠI 9,22 6. 2.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487  
40.  tel. hovory za školu 15,43 6. 2.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617  
42 geodetické služby – rozdelenie parciel 200 7. 2.  Geodetické služby M+M s. r. o. Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899    
43. potraviny pre ŠJ 18 10. 2.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
44.  záloha za el.  energiu 1/2020 POV 1621,57 10. 2.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
45. záloha za el. energiu  1/2020 škola 1245,25 10. 2.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
46.  Wc papier do dávkovačov 21,84 10. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC  
48.  potraviny pre ŠJ 6,60 12. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
49.  potraviny pre ŠJ 61,30 12. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
50.  mesačný paušál BOZP a PO 84 12. 2.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039  
51.  potraviny pre ŠJ 108,87 12. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
52.  stavebné práce – práce najviac 35925,20 12. 2.  Pur Stav KB s. r. o. Lieskovec 616, 96 221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka  3/2020  
53.  lyžiarsky výcvik žiakov 1349,30 12. 2.  Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 401990842 objednávka 2/2020  
54.  potraviny pre ŠJ 57,51 13. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
55.  potraviny pre ŠJ 48,67 17. 2.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
56.  odvoz kuchynského odpadu  24,48 17. 2.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223  
57.  náklady ŠI – záloha za 1,2/2020 460 17. 2.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku  
58.  účtovný program 83,65 17. 2.  Ives Košice , ČS armády 20, IČO: 00162957 Zmluva o dielo č. P-35/2008  
59.  členský príspevok OU na rok 2020 100 18. 2.  Združenie OU,ŠŠ, a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1 069 01 Snina, IČO: 35605065    
60.  potraviny pre ŠJ 90,65 18. 2.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
61 potraviny pre ŠJ 181,26 19. 2.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
62 ochrana objektu školy 9,96 18. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005  
63 demontáž plynomeru 167,85 19. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809    
64 montáž plynomeru 144,12 19. 2.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809    
65 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 2.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
66 telefónne hovory O2 6,68 21. 2.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910  
67 záloha za ZP 3/2020 2491,10 2. 3.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05  
68 potraviny pre ŠJ 100,79 2. 3.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
69 vyúčtovanie nákladov ŠI 93,83 2. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku  
70 potraviny pre ŠJ 13,20 3. 3.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
71 mesačný paušál BOZP a PO za 2/2020 84 3. 3.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039  
72 potraviny pre ŠJ 70,56 3. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
73 potraviny pre ŠJ 129,36 4. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
74 potraviny pre ŠJ 22,99 4. 3.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
75 prenájom rohoží 34,25 4. 3.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1  
77 telefónne hovory  ŠI 6 6. 3.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487  
78 telefónne hovory škola 15 6. 3.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617  
80 WC papier do dávkovačov 21,84 9. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC  
81 potraviny pre ŠJ 67,92 9. 3.  Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO:35195177    
82 potraviny pre ŠJ 10,80 9. 3.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
83 vyúčtovanie spotreby el. energie POV za 2/2020 1171,40 9. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
84 vyúčtovanie spotreby el. energie škola za 2/2020 974,68 9. 3.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
85 ochrana objektu 9,96 9. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005  
86 potraviny pre ŠJ 89,20 10. 3.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208    
87 potraviny pre ŠJ 134,58 11. 3.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522    
 88  elektromateriál na údržbu  178,59  11. 3.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019  
89 daň z nehnuteľnosti 7,86 11. 3. 

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781

Rozhodnutiedani z nehnuteľnosti

 
90 odber kuchynského  odpadu 24,48 11. 3.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223  
91 elektro-materiál na údržbu 132,69 23. 3.  Elektro Friebert s. r. o. , Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica, IČO: 52529886 Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019  
92.  montáž dezinfekčného prístroja  1,20 23. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka dezin. náplníedo dávkovačov  
93.  doplnenie dezinfekčného prístroja 13,74 23. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva – dodávka rolíí do dávkovačov WC  
94.  potraviny pre ŠJ 25,20 23. 3.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370    
95. odvoz komunálneho odpadu 441,94 23. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie  č. 3154/2020  
96.  voda škola 147 30. 3.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
97 voda POV 85,06 30. 3.  SVPS a. s. Partizánska cesta  5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271  
98 revíza + oprava tlakových nádob 754,38 23. 3.  TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 servisná zmluva  24/2002  
99 náklady ŠI za 3/2020 230 30. 3.  Spojená škola internátna, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku  
100 prenájom rohoží 34,25 1. 4.  Lindstrom s. r. o. Orešianska  ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží + dodatok č. 1  
101 potraviny 36,21 1. 4.  Anton – Antol spol. s. r. o. Družstevná  26/4, 962 61 Dobrá Nivá, IČO: 36039730 Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov  
102. potraviny pre ŠJ 13,21 1. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 00210447    
103 záloha za ZP 4/2020 435,70 1. 4.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05  
106 výmena reg. ventílu 311,41 1. 4.  TERS systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537 obj. č. 7/2020  
107 tel. hovory ŠI 6 6. 4.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487  
108 tel. hovory škola 16,72 6. 4.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617  
109 služby BOZP a PO za 3/2020 84 6. 4.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039  
110 tel. hovory O2 7,63 30. 3.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910  
111 prenájom vysielača 49,78 14. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o prenájme  
112 ochrana objektu 9,96 14. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005  
113 mimoriadne vyúčtovanie ZP prepl. 368,02 14. 4.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05  
114 vyúčtovanie el. en.  3/2020 1574,05 14. 4.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
115.  zber kuchynského odpadu 16,32 20. 4.  Inta s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 091134480223  
117.  tel. hovory 02 16,42 4. 5.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava IČO: 35848863 Zmluva o pripojení  č. 80576910  
118 znalecký posudok ŠI 685 4. 5.  Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 96501 Žiar nad Hronom, DIČ: 1046379906 objednávka  č. 5/2020  
119.  záloha za ZP za 5/2020 435,70 4. 5.  Inogy slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-05  
120 materiál na údržbu 115,90 5. 5.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 1/2020  
121 tel. hovory škola 15 5. 5.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva č. 2030341617  
122 tel. hovory ŠI 6 5. 5.  Slovak Telekom a. s.  Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Zmluva  č. 2028526487  
124 vyučtovanie el. en. za 4/2020 675,90 11. 5.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-02  
116 poistenie výp. techniky – projekt 485 20. 4.  Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700 Zmluva č. 511082647  
125 BOZP a PO za 4/2020 84 12. 5.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039  
126 ochrana objektu za 4/2020 9,96 13. 5.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva č. 1/2005