Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2020

Faktúry 2020

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou …

Objednávky 2020

  Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedené na objednávke Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátumvystavenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia …

Zmluvy 2020

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy 1. kolektívna zmluva na rok 2020 ZO OZPŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 00163082   29. 1. 2020 6. 2. 2020 2. dodávka dezinfekčný gél CWS-boco  Slovensko s. r. o.  Bojnická 10, 831 …