Return to Typy štúdia

Gymnázium

Štúdijný odbor:

• 7902 J gymnázium

Kód pre edupage a prijimacie konanie: EDUID: 100011129 

ČO TI PONÚKAME MY:

 • rešpektovanie tvojej individuality
 •  rozvoj slobodného myslenia
 •  výhodu málopočetných tried
 • bezprostredné vzťahy a komunikáciu
 • diskusiu a polemiku
 • dostupnosť didaktického materiálu
 • fajn pedagogický kolektív
 • milých spolužiakov a zaujímavé akcie
 •  účasť na projektoch, súťažiach, exkurziách
 •  bohatú školskú knižnicu
 •  skvelé technické vybavenie školy
 •  krúžky podľa záujmu
 •  pekné a útulné priestory školy a internátu
 •  veľa, veľa nových vedomostí a zručností
 •  krásne mesto a jeho okolie

ČO OČAKÁVAME OD TEBA:

 • skutočný záujem o ďalšie vzdelávanie
 • snahu načúvať problémom iných
 • toleranciu k názorom iného človeka
 •