Return to Rok 2017

Faktúry 2017

P.č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1. časopis čo má vedieť mzd. učt.  49,50€  3. 1.  Ajfa Avis s. r. o.  , Klemensova 34, 010 01 Žilina IČO: 31602436
2. záloha za plyn 1/2017  1439 €  3. 1.  Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  Realizačná zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní služieb
3. telefónne hovory O2 Slovakia  21,41 €  3. 1.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
4. služby BOZP a PO za 12/16  84 €  5. 1.  Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
5. voda – POV  122,48 €  9. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
6. voda – ŠI  30,89 €  9. 1.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
7. telefón za 12/16 škola  23,20 €  9. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
8 telefón za 12/16 ŠI  35,53 €  9. 1.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
9 potraviny pre ŠJ  129,72 €  10. 1.  Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
10 potraviny pre ŠJ  175,51 €  10. 1.  Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
11 ochrana objektu 1/2017  9,96 €  10. 1.  Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
12 potraviny pre ŠJ  171,45 €  11. 1.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
13 dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  120 €  11. 1.  INMED plus s. r. o.
14 doplnenie dávkovačov WC  20,76 €  11. 1.  CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
15 vyúčtovanie za ZP – 12/2016  686,55 €  12. 1.  SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
16 vypracovanie energetického auditu pre budovu školy  4140 €  12. 1.  Energy systems group s. r. o. Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056774
17 dotácia do pokladne  400 € 13. 1.  SOŠ pre ŽSPI, Kremnica
18 záloha za ZP ŠJ  41 €  13. 1.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  Realizačná zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní služieb
19 vyúčtovanie spotreby ZP -ŠJ  prepl. 17,53 € 16. 1.   SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
20 potraviny pre ŠJ  5,17 €  18. 1.  Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
21 potraviny  pre ŠJ  82,33 €  18. 1.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
22 odvoz kuchynského odpadu  32,64 €  18. 1.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18   91101 Trenčín, IČO: 34129863
23 záloha za el.en. 1/2017  829 €  18. 1.
 Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
  Realizačná zmluva k rámcovej dohode o poskytovaní služieb
24 potraviny pre ŠJ  220,51 €  20. 1.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
25 potraviny pre ŠJ  83,03 €  23. 1.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
26 potraviny pre ŠJ  124,04 €  23. 1.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
27  potraviny pre ŠJ  15,84 €  23. 1.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
28  potraviny pre ŠJ  7,76 €  26. 1.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
29 potraviny pre ŠJ  37,87 €  26. 1.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
30  potraviny pre ŠJ  28,67 €  26. 1.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
31  vyúčtovanie el. energie 12/2016  495,80 €  18. 1.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
32  vyúčtovanie el. en. 10-12/16  1512,75 €  18.1.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
34  potraviny pre ŠJ  208,99 €  1. 2.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
35  potraviny pre ŠJ  150,03 €  1. 2.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
36  potraviny pre ŠJ  44,44 €  1. 2.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
37  tel. hovory O2  8,89 €  1. 2.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
38  potraviny pe ŠJ  100,35 €  1. 2.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
39  potraviny pre ŠJ  19,80 €  6. 2.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
40 služby BOZP a PO  84 €  6. 2. Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
41  potraviny pre ŠJ  18,10 €  7. 2.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
44 potraviny pre ŠJ 103,93 €    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
45  tel. hovory  18,17 €  8. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
46  tel. hovory  ŠI  32,26 €  8. 2.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
47  doplnenie WC papiera do dávkovačov  20,76 €  8. 2.   CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
49  potraviny do ŠJ  39,83 €  9. 2.  Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
50  ochrana objektu školy  9,96 €  9. 2.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
51 prenájom telocvične 1/2017  13 €  9. 2.  Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica
52 potraviny pre ŠJ  75, 40 €  10. 2.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
53  potraviny pre ŠJ  96,26 €  10. 2.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
54  záloha za ZP ŠJ 2/2017  41 €  13. 2.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
55 záloha za el. en. POV – 2/2017  653 €  13. 2.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
56  záloha za el. en. škola – 2/2017  715 €  13. 2.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
57  objednávka stravných lístrkov  445,40 €  13. 2.  Doxx-Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
58  vyúčtovanie spotreby ZP-1/17 2569,41 13. 2. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
59  vyúčtovanie el.en. 1/17  599,65 €  13. 2.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
60  lyžiarsky kurz žiakov  1493 €  13. 2.  Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842
61  odvoz odpadu zo ŠJ  32,64 €  14. 2.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
62  potraviny pre ŠJ  231,35 €  15. 2.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
63  opravy kotla na ZP 57,36 17. 2. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom
64 školské tlačivá 26,40 17. 2. ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
65 potraviny pre ŠJ  7,76 €  20. 2.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
66  potraviny pre ŠJ  45,75 €  20. 2.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
67  obnova programu na mzdy – 2017 83,65 € 20. 2. Ives Košice, ČSl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
68  nákup mydlopeny do dávkovačov 97,20 € 21. 2. Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o.  Diaľničná cesta 27, 90301 Senec, IČO: 35840790
68a potraviny pre ŠJ  145,25 €  21. 2.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
69  potraviny pre ŠJ  221,59 €  22. 2.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
70 potraviny pre ŠJ  23,76 €  22. 2.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
71  školské tlačivá  35,35 €  24. 2.  ŠEVT a. s. Cementárenská 16  974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
72  členský príspevok  100 €  1. 3.  Združenie OU, SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065
73  časopis pre školu  25 €  1. 3.  M. Medlen – JurisDat Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973
74  ochrana BOZP a PO – 2/2017  84 €  1. 3.   Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
75  nákup elektromateriálu  42,06 €  1. 3.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 76 služby O2  15,44 €  6. 3.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 77  daň z nehnutelnosti  4,99 €  6. 3.    Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 78  potraviny pre ŠJ  102,17 €  6. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
79  potraviny pre ŠJ  15,51 €  6. 3.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 80  potraviny pre ŠJ  23,76 €  6. 3.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
81  potraviny pre ŠJ  149,88 €  7. 3.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 84  prenájom TV- 2/2017  13 €  7. 3.   Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica
85  potraviny pre ŠJ  28,69 €  7. 3.   Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 86  WC papier do dávkovačov  20,76 €  8. 3.   CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 87 tel. hovory škola za 2/2017  17,11 €  8. 3.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 88  tel. hovory škola za 3/2017  15,50 €  8. 3.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 89  stavebný materiál pre odbor murár  71,47 €  8. 3.   Karol Mazúr – KAMI stavebniny, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
90  stavebný materiál pre odbor murár  45,86 €  8. 3.  Karol Mazúr – KAMI stavebniny, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 91  ochrana objektu školy  9,96 €  8. 3.    Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 92  záloha za odber el.en.  POV  657€  9. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 93  záloha za odber el.  škola  797 €  9. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 94  záloha za odber ZP – ŠJ  41 €  9. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
95  potraviny pre ŠJ  78,34 €  13. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 96  vyúčtovanie za odber ZP 2/2017  2564 €  13. 3.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 97  záloha za odber ZP- 4/2017  1535 €  13. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 98  potraviny pre ŠJ  7,76 €  13. 3.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 99  nákup tonerov do tlačiarne  49,10 €  13. 3.   Camea SK s. r. o.  Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO:36468924
 100  potraviny pre ŠJ  183,14 €  14. 3.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
101 potraviny pre ŠJ 165,68 € 14. 3.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
102 opravy motora 203,77 € 10. 3.  Gufero Plus, s. r. o. Jilemnického 4, 96501 Žiar nad Hronom, IČO:36054216
103 potraviny pre ŠJ 205,33 € 16. 3.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
104 odvoz odpadu zo ŠJ 24,48 € 16. 3.   Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
105 odvoz komunálneho odpadu – 2017 650,60€ 16. 3.    Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
106 potraviny pre ŠJ 76,73 € 20. 3.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
107  potraviny pre ŠJ  138,72 €  20. 3.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 108  potraviny pre ŠJ  135,60 €  21. 3.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 109  potraviny pre ŠJ  273,80 €  22. 3.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 110  potraviny pre ŠJ 23,76 €  22. 3.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
111  el. energia – doúčtovanie  13,97 €  24. 3.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
112  el. energia – vyúčtovanie  435,91 €  27. 3.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 113  potraviny  103,01 €  27. 3.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
114 potraviny 15,51 € 27. 3.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
115 potraviny 116,63 € 28. 3.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
116 potraviny 104,65 € 29. 3.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
117 voda za školu 164,27 € 29. 3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
118 toner do tlačiarne – zborovňa 67,22 € 29. 3. Soft-Tech Stropkov
119 potraviny 7,76 € 3. 4.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
120 potraviny 105,95 € 3. 4.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
121 potraviny 36,25 € 3. 4.   Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
122 potraviny 124,21 € 3. 4.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
123 voda – POV 97,99 € 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
124 voda – ŠI 36,50 € 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
125 doúčtovanie  časopisu 5 € 3. 4. Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36631124
126 prenájom TV 13 € 3. 4.  Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica
127 záloha za  el. en.  škola 708 € 3. 4.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
128 záloha za el. en. POV 564 € 4. 4.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
129 záloha za ZP – ŠJ 41 € 4. 4.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
130 služby O2 10,02 € 5. 4.   O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
131 potraviny pre ŠJ 57,99 € 5. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
132 doplnenie WC papiera do dávkovačov 20,76 € 5. 4.  CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
133 slavnostný obed – Deň učiteľov 431,63 € 5. 4. Blaufuz tour spol. s. r. o. Jurka Langsfelda 693/3, 967 01 Kremnica, IČO: 31614060
134 potraviny pre ŠJ 11,26 € 5. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
137 toner do tlačiarne 22,80 € 6. 4. Camea  SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
138 materiál na údržbu 140,80 € 6. 4. Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
139 tel. hovory za ŠI 30,82 € 6. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
140 tel. hovory za školu 17,53 € 6. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
142 BOZP a PO 84 € 7. 4.  Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
143 ochrana objektu 9,96 € 7. 4.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
144 prenájom rádiostanice  – ochrana objektu 66,38 € 7. 4.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
145 potraviny pre ŠJ 50,29 € 10. 4.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
146 potraviny pre ŠJ 23,76 € 10. 4.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
147 materiál na údržbu 204,31 € 10. 4.  Karol Mazúr – KAMI stavebniny, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
148  potraviny pre ŠJ  184,41 €  11. 4.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
149  vyúčtovanie spotreby ZP – 3/2017  2250,48 €  11. 4.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 150  záloha za spotrebu ZP – 5/2017  1535 €  11. 4.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 151  potraviny pre ŠJ  156,46 €  12. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 152  potraviny pre ŠJ  27,91 €  19. 4.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 153  potraviny pre ŠJ  40,90 €  19. 4.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 154  zákonná poistka – škoda Fábia  75 €  12. 4.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:46552723
 155  zákonná poistka – prívesný vozík  17,46 €  12. 4.   Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:46552723
156 poistenie PC z projektu 485,40 € 19,4. Alianz-Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
157 vyúčtovanie spotreby e.e.-3/2017 273,96 € 19. 4.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
158 nákup náhradných dielov na PC 80,72 € 21. 4. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
159 potraviny pre ŠJ 18,79 € 21. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
160 potraviny pre ŠJ 113,18 € 24. 4.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
161 potraviny pre ŠJ 19,80 € 24. 4.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
162 potraviny pre ŠJ 12,93 € 24. 4.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
163 materiál pre odborný výcvik – murár 90,88 € 24. 4. A-BUILD spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065
164 potraviny pre ŠJ 115,03 € 24. 4.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
165 potraviny pre ŠJ 179,48 € 26. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
166 odvoz odpadu zo ŠJ 32,64 € 26. 4.   Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 167  nákup maliarskych farieb  194,90 € 2. 5.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
168  potraviny  89,62 € 2. 5.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
169  záloha za odber el. en. 5/2017  736 €  2. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
170  záloha za odberel. en. POV  571 €  2. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 171  záloha za odber ZP – POV  41 €  2. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
172 potraviny pre ŠJ  142,85 €  2. 5.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 173  tel. hovory O2  8,21 € 2. 5.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 176  potraviny pre ŠJ  67,75 €  3. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 177  dávkovač rolí WC  20,76 € 4. 5.   CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 178  služby BOZP a PO – 4/2017  84 €  5. 5.   Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
 179  potraviny pre ŠJ  78,85 €  9. 5.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 180  potraviny pre ŠJ  27,72 €  9. 5.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 181  tel. hovory 4/2017  26,65 €  9. 5.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
182  tel. hovory 4/2017  15,17 €  9. 5.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
184  potraviny pre ŠJ 209,50 €  10. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
185  čistiace potreby  242,80 €  10. 5.  Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
 186  materiál pre odbor murár  125,96 €  10. 5.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
187 materiál pre odbor murár 19,50 € 10. 5.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
188 ochrana objektu 5/2017 9,96 € 10. 5.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
189 potraviny pre ŠJ 6,30 € 12. 5.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
190 potraviny pre ŠJ 47,18 € 15. 5.    Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
191 školenie – J. Bieleschová 38 € 10. 5. Agentúra vzdelávania, Záhradná 11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37392212,
192 potraviny pre ŠJ 7,76 € 15. 5.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
193 potraviny pre ŠJ 68,44 € 15. 5.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
194 potraviny pre ŠJ 82,27 € 15. 5.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
195 poistenie výpočtovej techniky 109 € 15. 5. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 46552723
196 vyúčtovanie spotreby ZP-4/2017 280,26 € 15. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
197 záloha za dodávku ZP-5/2017 1535 € 15. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
198 potraviny pre ŠJ 101,86 € 16. 5.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
199 potraviny pre ŠJ 246,23 € 17. 5.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
200 nákup toneru  20,81 €  17. 5.  Camea  SK, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
 201  elektro-materiál na údržbu  15,54 €  17. 5.   Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
202  spotreba el. ener. 4/2017  170,76 €  17. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 203 náklady na ubytovanie našich žiakov v ŠI -4,5/17  480 €  17. 5.  ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
 204 odvoz odpadodu zo ŠJ – 4/2017  16,32 €  18. 5.    Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 205  potraviny pre ŠJ  19,44 €  22. 5.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 206  potraviny  pre ŠJ  5,17 €  22. 5.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 207  potraviny pre ŠJ  96,16 €  22. 5.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
208  potraviny pre ŠJ  65,17 €  23. 5.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
209  potraviny pre ŠJ  153,68 €  24. 5.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
210  potraviny pre ŠJ  100,67 €  29. 5.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 211  potraviny pre ŠJ  57,92 €  1. 6.     Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 212  potraviny pre ŠJ  121,27 €  1. 6.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
213  umývací prostriedok pre ŠJ  45,36 €  1. 6.  Gastro LUX s. r. o. Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
214 materiál pre odbor murár  36,19 €  1. 6.   Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
215  služby O2  8,62 €  2. 6.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
216  potraviny pre ŠJ  15,51 €  5. 6.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 217  potraviny pre ŠJ  86,11 €  5. 6.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 218  potraviny pre ŠJ  19,80 €  5. 6.     SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
219 potraviny pre ŠJ 68,03 € 5. 6.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
220 služby BOZP a PO – 5/2017 84 € 5. 6.  Domo-Protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:46888608
221 potraviny pre ŠJ 147,27 € 6. 6.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
224 záloha za odber el. en. 6/17 POV 571 € 6. 6.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
225 záloha za odber el.en. 6/17 -škola 649 € 6. 6.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
226 záloha za odber  ZP- ŠI – 6/17 41 € 6. 6.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
227 potraviny pre ŠJ 224,07 € 7. 6.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
229 tel. hovory ŠI 5/17 27,22 € 7. 6.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
230 tel. hovory Škola 5/17 15 € 7. 6.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
231 WC papier do dávkovačov 20,76 € 7. 6. CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
232 potraviny pre ŠI  45,26 €  12. 6.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
233  potraviny pre ŠI  5,17 €  12. 6.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 234  vyúčtovanie spotreby ZP-5/17  -460,44 prepl.  12. 6.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
235  záloha za odber el. ener.  -7/17  1535 €  12. 6.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
236  služby školského internátu – 6/17  240 €  12. 6.   ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
 237  potraviny pre ŠJ  63,92 €  13. 6.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 238  ochrana objektu  9,96 €  13. 6.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 239  potraviny pre ŠJ  94,18 €  14. 6.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 240 výberové konanie na zhotovenie projektovej dokumentácie  250 €  14. 6. EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36689599  Mandátna zmluva  č. 17004
241  čistenie komína  60,90 €  16. 6.  Toriský Milan, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica, IČO: 34544984
242 potraviny pre ŠJ   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
243  vyúčtovanie spotreby el. 5/17  27,78 € 19. 6.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
244 potraviny pre ŠJ 59,27 € 20. 6.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
245 potraviny pre ŠJ 119,65 € 21. 6.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
246 odber kuch. odpadu 32,64 € 21. 6. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91 101 Trenčín, IČO: 34129863
247  potraviny pre ŠJ  70,86 €  26. 6.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 248  výberové konanie na podanie žiadosti na NFP  250 €  26. 6.  EU projekty s. r. o. Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 36689599   Mandátna zmluva  č. 17004
249 potraviny pre ŠJ  10,34 €  27. 6.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
250  potraviny pre ŠJ  43,57 €  27. 6.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
251  potraviny pre ŠJ  71,75 € 28. 6.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 252  aSc agenda 2017/2018  219 €  3. 7. ASC Applied Software Consultants s. r. o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava , IČO: 31361161
253  potraviny pre ŠJ  48,24 €  3. 7.      Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 254  záloha za ZP ŠJ – 7/2017  41 €  3. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 255  záloha za el. en.. škola- 7/2017  618 €  3. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 256  záloha za el. en.POV-7/2017  577 €  3. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 257  toaletný papier do dávkovačov  20,76 € 3. 7.  CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 260  nákup elektromateriálu  62,71 €  4. 7.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica IČO: 34610863
 261  služby O2  13,64 €  4. 7.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
262 voda – škola 182,52 € 4. 7.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
263 voda – POV 133,38 € 4. 7.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
264 voda – ŠI 70,20 € 4. 7.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
265 nákup školských tlačív 169 € 10. 7.  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica, IČO: 31331131
266 tel. hovory  6/2017 – ŠI 31,49 € 10. 7.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
267 tel. hovory 6/2017 – škola 15,79 € 10. 7.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
269 potraviny pre ŠJ 5,17 € 10. 7.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
270 potraviny pre ŠJ 15,84 € 10. 7.     SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
271 potraviny pre ŠJ 6,20 € 10. 7.      Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
272 ochrana objektu 9,96 11. 7.      Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
273 BOZP a PO – 6/2017 84 € 11. 7.   DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
274 vyúčtovanie spotreby ZP -6/2017 prepl. 762,46 13. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
275 záloha za odber ZP 1535 € 13. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
276 zhotovenie projektovej dokumentácie 17 700 € 13. 7.  Cb-projekt, consulting s. r. o. , Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36042421  zmluva o dielo č. 11/2017
277 vyúčtovanie spotreby el.en. – 6/2017 -prepl. 76,14 € 24. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
278  odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ  40,80 €  24. 7.     Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 279  zákonná poistkaŠkoda Fábia  95,91 €  24. 7.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
280  služby O2  14  2. 8.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 281  záloha za el. en.  POV – 8/17  582 €  3. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 282  záloha za el. en. škola 8/17  697 €  3. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 283  záloha za   ZP 8/2017  41 €  3. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
284  uhrada nákladov za ŠI – 8/17  240 €  3. 8.   ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
 285  tel. hovory ŠI- 7/17  13,18 € 9. 8.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
286 tel. hovory Škola -7/17 15,67 € 9. 8.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
287 BOZP a PP za 7/17 84 € 9. 8.   DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
288 aktualizácia Web stránky 60,65 € 15. 8.  Websupport s. r. o. Bratislava
289 wc papier do dávkovačov 20,76 € 23. 8.      CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
290 vyúčtovanie el. en. 7/2017 prepl. 236,48 € 15. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
292 potraviny pre  ŠJ 136,70 € 25. 8.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
293 potraviny pre ŠJ 162,46 € 30. 8.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
296 nákup čistiacich potrieb 185,28 € 30. 8.  Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
297 tel. hovory 8/17 O2 7,24 € 4. 9.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
298 potraviny pre ŠJ 112,54 € 6. 9.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
299 potraviny pre ŠJ 6,95 € 6. 9.      Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
300 potraviny pre ŠJ 137,13 € 6. 9.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
303 náklady ŠI ZŠ pre SPŽ  V. Gaňu 240 € 6. 9.   ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
304 záloha za el. en. škola – 9/17 723 € 6. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
305 záloha za el. en. POV – 9/17 560 € 6. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
306 záloha za ZP – 9/17 41 € 6. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
307 tel. hovory za 8/17 – škola 12,88 € 6. 9.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
308 tel. hovory  za 8/17 – ŠI 18,37 € 6. 9.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
309 vyúčt. spotreby ZP – 7/17 škola prepl. ZP – 939,81 € 6. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
310 záloha za ZP škola 9/17 1535 € 6. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
311 vyúčtovanie potreby ZP – 8/17 prepl. – 913,46 € 7. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
312 záloha za ZP škola – 10/17 1535 € 7. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
313 kontróla hydrantov 19 € 8. 9.  Milan Benča – BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Lúčky, IČO: 41050843
314 ochrana objektu 9,96 € 8. 9.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
315 nákup stravných lístkov 73,60 € 11. 9.  DOXX-Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
316 potraviny pre ŠJ 78,61 € 11. 9.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
318 prepchávanie kanalizácie 44 € 11. 9.  Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
319 BOZP a PO – 8/17 84 € 11. 9.  DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
320  nákup pracovných zošitov na matematiku  16 €  12. 9.  LiberaTerra s. r. o. Levanduľová 5, 821 07 Bratislava, IČO: 35927097
321  farebné tonery  166,66 €  14. 9.  Camea SK s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
322  ročné zúčtovanie VŠZP Žiar n/Hr.  1162,86 €  14. 9.  Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. Panónská cesta 2, 851104 Bratislava-Petržálka, IČO: 35937874
323  ročné zúčtovanieZP Dôvera  424,18 €  18. 9.  Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436
324 potraviny pre ŠJ  170,52 €  19. 9.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
325 potraviny pre ŠJ  87,39 €  19. 9.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
326  elektro-materiál na údržbu 15,82 €  19. 9.    Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 327  potraviny pre ŠJ  128,51 €  20. 9.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
328  vyúčtovanie el. energie – 8/17  prepl. 302,87 €  20. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
329  potraviny pre ŠJ  73,25 €  25. 9.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 330 potraviny pre ŠJ 222,63 €  25. 9.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
331 potraviny pre ŠJ 11,88 € 25. 9.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
332 potraviny pre ŠJ 19,80 € 27. 9.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
333 potraviny pre ŠJ 329,16 € 27. 9.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
334 vstupenky na kul. podujatie 176 € 26. 9.  115 o. z.  ul.  Pavla Krížku 393/10, 967 01 Kremnica, IČO: 42019648
335 program – grafické systémy 1950 € 26. 9.  Špinar – software s. r. o. Lipová 11 602 00 Brno, IČO: 26294401
336 preplatok na zdravotnom poistení 41,90 € 26. 9.  Union zdravotná poisťovňa a. s. Bajkálská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831
337 potraviny 126,08 € 2. 10.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
338 voda – POV 36,64 € 2. 10.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
339 voda – škola 115,10 € 2. 10.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
340 voda – ŠI 56,14 € 2. 10.    Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
341 potraviny 82,75 € 2. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
342 potraviny 106,31 € 2. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
343 toner do kopírky 60,82 € 2. 10.  Soft-Tech s. r. o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov, IČO: 45917272
344 havárijné poistenie Peugeot 165,13 € 2. 10.   Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
345 potraviny pre ŠJ 67,69 € 3. 10.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
346 pracovné oblečenie 20,70 € 4. 10.  AZET – Zuzana Nagyová, 965 01 Žiar nad Hronom
347 potraviny pre ŠJ 6,60 € 4. 10.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
348 potraviny pre ŠJ 273,05 € 4. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
349 tel. hovory O2 10,98 € 4. 10.     O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
350 potraviny pre ŠJ 44,86 € 5. 10.       Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
353 BOZP a PO – 9/17 84 € 5. 10.  DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
354 prekládka tel. liniek 60 € 5. 10. Mazúr Róbert, Nevoľné 111, 967 01 Kremnica, IČO: 46911448
356 kábel FTP – internet učtovníčka 20,16 € 6. 10.  Elibos s. r. o.  Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 357  ZP záloha 9/17  -428,82 €  6. 10.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
358 ZP záloha 11/17 1535 € 6. 10.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
359 potraviny pre ŠJ 23,76 € 6. 10.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
360 tel. hovory ŠI 21,59 € 6. 10.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
361 tel. hovory škola 15 € 6. 10.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
362 ochrana objektu 10/17 9,96 € 9. 10.    Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
363 potraviny pre ŠJ 78,78 € 9. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
364 náklady ŠI – 10/17 240 € 9. 10.    ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
365 záloha za el. en. 10/17 794 € 10. 10.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
366 záloha za el. en. POV 10/17 625 € 10. 10.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
367 záloha za el. en. škola 10/17 41 € 10. 10.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
368  potraviny pre ŠJ  95,82 € 10. 10.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 369  potraviny pre ŠJ  108,58 € 10. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 370  potraviny pre ŠJ  6,72 €  10. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
371 el. energia  – vyúčtovanie 9/17 -120,89 prepl. 12. 10.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
372 odvoz kuchynského odpadu 24,48 € 12. 10.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
373 ochrana objektu za 8/2017 9,96 € 11. 10.    Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
374 nákup PC 756, 76 € 13. 10.   Elibos s. r. o.  Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 375  školenie elektrotechnika  40 €  13. 10.  Akadémia Consulting s. r. o. Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO: 36007846
376 potraviny pre ŠJ 94,36 € 16. 10.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
377 potraviny pre ŠJ 13,20 € 16. 10.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
378 nákup kancelárskych potrieb 205,78 € 18. 10. Papera s. r. o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
379 potraviny pre ŠJ 115,56 € 18. 10.    Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
380 potraviny pre ŠJ 222,70 18. 10.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
381 nákup elektromateriálu 40,23 € 18. 10. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
 382  toner do kopírky zborovňa  60,82 €  19. 10.  Soft-Tech. s. r. o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272
383  potraviny pre ŠJ  23,76 €  20. 10.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 384  materiál na pripojenie internetu  40,80 €  23. 10.   Elibos s. r. o.  Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 385  potraviny pre ŠJ  85,25 €  23. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
386  revízia el. energie škola + POV  840 €  19. 10.  J.T.B. s. r. o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911
387 potraviny pre ŠJ 6,60 € 24. 10.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
388 rehabilitačná masáž pre zamestnancov 370 € 24. 10.  Slavomír Antony – D.A.S. A. Krahule 93, IČO: 33992002  SF
389 potraviny pre ŠJ 104,76 € 24. 10.     Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
390 aktualizácia programu pre ŠJ 39,24 € 26. 10.  Soft-GL s. r. o.  KOšice
391 potraviny pre ŠJ 213,69 € 26. 10.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
392 potraviny pre ŠJ 4,56 € 26. 10.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
393 tel. hovory O2 20,63 € 6. 11.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
394 učebné pomôcky TV 97,80 € 6. 11. Insportline s. r. o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723
395 učebnice AJ 83,94 € 6. 11.  Distribučná agentúra AD REM, Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V, IČO: 11782889
396 potraviny pre ŠJ 31,07 € 6. 11.    Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
397 potraviny pre ŠJ 91,04 € 6. 11.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
398 potraviny pre ŠJ 9,90 € 6. 11.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
399 vypracovanie podkladov pre poskytnutie FP 1700 € 6. 11. Sorbus s. r. o. Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46526111
400 potraviny pre ŠJ 136,15 € 7. 11.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
401 farby pre odbor murár 122,30 € 7. 11.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
402 potraviny pre ŠJ 269,54 € 8. 11.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
405 náplne do WC dávkovačov 20,76 € 8. 11.     CWS-boco Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
406 tel. hovory – ŠI 19,87 € 8. 11.      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
407 tel. hovory škola 15,17 € 8. 11.      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
408 BOZP a PO 84 € 8. 11.   DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
409 materiál na údržbu 241,65 € 8. 11.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
411 náklady ŠI 240 € 8. 11.     ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
412 el. energia – záloha 11/17 785 € 8. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
413 ZP – záloha 11/17 ŠJ 41 € 8. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
414 záloha za el. en. 11/17 POV 665 8. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
415 potraviny pre ŠJ 39,60 € 9. 11.    SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
416 učebné pomôcky TV 234 € 10. 11.  RichSport s. r. o. Osloboditeľov 42 040 17 Košice, IČO: 36740624
417 vyúčtovanie spotreby ZP -10/17 360,33 € 10. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
418 záloha za spotrebu ZP 11/2017 1535 € 10. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
419 ochrana objektu 11/17 9,96 € 10. 11.     Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
420 materiál na OV – murár 742,33 € 10. 11.  A-BUILD spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065
421 potraviny pre ŠJ 73,19 € 10. 11.      Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
422 vyúčtovanie spotreby el. en. prepl. 7,69 € 13. 11.    Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
423 potraviny pre ŠJ 9,90 € 14. 11.     Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
424 potraviny pre ŠJ 199,46 € 14. 11.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
425 potraviny pre ŠJ 233,04 € 15. 11.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 426 vyúčtovanie spotreby  el.en. POV  938,14 €  15. 11.    Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
427 oprava školského auta 164,70 € 15. 11. 3 Miko s. r. o. Bartošová Lehôtka, IČO: 36053724
428 vyúčtovanie spotreby  ZP – ŠJ prepl. 94,92 € 16. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
429 potraviny 69,97 € 20. 11.   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
430 poplatok za mimoriadne vyúčtovanie 3,60 16. 11.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
431 odber kuchynského odpadu 32,64 € 20. 11.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
432 potraviny pre ŠJ 99,62 € 21. 11.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
433 potraviny pre ŠJ 6,60 € 21. 11.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
435  oprava výmenníka tepla v kotolni  178,18 €  22. 11.  Ters systém spol. s. r. o. Svätokrížske  námestie 6, 967 01 Žiar nad Hronom, IČO. 31566537
 436  stavebný materiál pre odbor murár  19 €  23. 11.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 437  potraviny 80,92 €  27. 11.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
438  potraviny  15,84 €  27. 11.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
439  potraviny  119,82 €  28. 11.      Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
440 mydlo pena  97,20 €  1. 12.  Hagleintner Hygisne Slovensko s. r. o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
441  časopisy  35 €  1. 12.  Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 442  kancelárske potreby  279,15 €  1. 12.  Papera s. r. o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
 443  potraviny  11,88 €  1. 12.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
444  potraviny  30,05 €  1. 12.     Krempek s. r. o. P. Krížku, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
445 potraviny 52,39 € 4. 12.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
446 služby BOZP a PO 84 € 4. 12.   DOMO – GLASS s. r. o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
447 služby O2 9,56 € 4. 12.     O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
448 čistiace potreby 362,85 € 4. 12.  Papeva  s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
449 potraviny 13,20 € 4. 12.    Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
450 záloha za el. en. škola 628 € 4. 12.     Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
451 záloha za el. en. POV 688 € 4. 12.     Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
452 záloha za ZP – ŠJ 41 € 4. 12.     Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
453 náklady ŠI ZŠ pre ŽSPI 240 € 4. 12.
 ZŠ pre ŽSPI Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 163091
454 potraviny pre ŠJ 60,43 € 5. 12.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
457 WC papier do dávkovačov 20,76 € 6. 12.  CWS-boco Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
458 potraviny pre ŠJ 140,69 € 6. 12.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
460 ročný prístup k informáciam VS 96 € 6. 12.  Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Martina Rýzusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
461 potraviny pre ŠJ 284,88 € 6. 12.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
462 tel. hovory ŠI 10,92 € 6. 12.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
463 tel. hovory – škola 17,26 € 6. 12.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
464  potraviny pre ŠJ  9,29 €  8. 12.    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
465 odvoz kuchynského odpadu 32,64 € 8. 12.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863
466 materiál pre odbor murár 35,65 8. 12.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
467 potraviny pre ŠJ 59,40 € 8. 12.   SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
468 ekonomický softwér 237,50€ 8. 12. ProCeS s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879
469 potraviny pre ŠJ 83,76 € 11. 12.    Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
470 vyúčtovanie spotreby el. energie 894,84 € 11. 12.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
471 ochrana objektu 12/2017 9,96 € 11. 12.   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
472 potraviny pre ŠJ 6,60 € 11. 12.   Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubí  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
473 potraviny pre ŠJ 100,40 € 13. 12.   Inmédia spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
474 potraviny pre ŠJ 172,35 € 13. 12.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
475 pracovné oblečenie 430,15 € 13. 12. Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom
476 vyúčtovanie spotreby el. en. 11/2017 265,44 € 13. 12.   Stredoslovenská energetika a. s.  Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
477 nákup plávajúcej podlahy 296,86 € 13. 12. Merkury market Slovakia, s. r. o. Duklianska 11, 08001 Prešov, IČO: 36501891
478 nákup kontajnerov na odpad 529,20 € 13. 12. Technické služby – SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44877315
479 revízia plynových spotrebičov 435,95 € 13. 12. Ters systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
480 farby a maliarske potreby pre OV 148,69 € 15. 12.    Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
 481 materiál pre odbor murár  558,26  15. 12.   Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 482  potraviny pre ŠJ  48,41 €  18. 12.
   Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
483 servis ekonomického programu 20 € 18. 12.     Landa Dana Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
484 materiál na údržbu 167,18 € 18. 12. Ján Búry K+B, Bystrická cesta 442/15, 967 01 Kremnica
485  potraviny pre ŠJ  13,20 €  18. 12.     Poľnohospod. družstvo Lovčica Trubín  96623 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 487  elektro-materiál na údržbu  8,48 €  18. 12.   Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
488  kontrola komínov  60,90 €  19. 12.  Toryský Milan Kominárske-murárske práce Banská Štiavnica, IČO: 34544984
489  potraviny pre ŠJ  91,25 €  20. 12.   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 492  nákup reziva  360 €  20. 12.  Jantar-Wood s. r. o. Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnica, IČO: 36640344
 494  nákup ručného šľahača pre ŠJ  37,86 €  21. 12.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 495  nákup PC pre stolárov  883,25 €  21. 12. Datacomp s. r. o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466