Ocenenie

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici naša škola SOŠ pre ŽSPI v Kremnici získala  na slávnostnom programe ocenenie za výbornú spoluprácu a podporu matičnej činnosti v uplynulom období.

Ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude pokračovať.