BOZP- kuchárske odbory

Dňa 31.1.2013 prebehlo preškolenie žiakov o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v odboroch kuchár a obchodná prevádzka – príprava jedál.Školenie BOZP s využitím IKT a prekladom do posunkovej reči žiaci uvítali s nadšením.Názorné ukážky prezentácie žiakom pomôžu lepšie pochopiť a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

neboli nájdené žiadne obrázky