Category: akcie PK kuchárskych odborov

Prvá exkurzia nového odboru na OU

Dňa 23. 9. 2021 sa žiačky 1. SDP zúčastnili exkurzie v obchode s galantériou a látkami v Kremnici.

Žiačky spoznávali drobnú textilnú prípravu /stužky, tkaničky, gombíky, zipsy, nite, bavlnky, ihly…/, krajčírske pomôcky /meradlo, náprstok, špendlíky…/, rôzne druhy bavlnených, vlnených látok, druhy výplňového a lepivého materiálu, ktoré sú  potrebné pri opravách alebo zhotovovaní odevov. Na nasledujúcej hodine technológie odievania si žiačky doplnili a  prehĺbili získané poznatky z exkurzie.

BA

Fašiang v škole

18. 2. 2020

Studená kuchyňa

Dňa 14. februára 2020 sa v priestoroch POV uskutočnila prezentácia projektu spojená s ochutnávkou na tému Jedlá studenej kuchyne. Súčasťou projektu bola príprava prezentácie a jedál: kuracia balotína, obložené chlebíky, vajíčkový šalát na zeleninovom hniezde, bryndzové chuťovky, syrová roláda, pečeňová paštéta s brusnicami, ktoré pripravili žiačky 3. PJ pod vedením majsterky odborného výcviku p. Drozdovej.

                                                                                                                                           LO

 

 

Práca hrou

Dňa 6. februára 2020 našu školu navštívili žiaci 5. ročníka základnej školy na Angyalovej ulici v rámci spolupráce predmetov technika na ZŠ a odborný výcvik na SOŠ. Žiaci si pod pozorným dohľadom žiakov 3. KCH pripravili šišky.

MJ

Atkáryho kremnické krumple

22. 1. 2020

Už aj my sme videli, ako sa robia kremnické krumple. Užili sme si atmosféru dobovej cukrárskej výrobne zo začiatku 20. storočia a ochutnali sme úžasné (aj keď na výrobu veľmi prácne) Atkáryho krumple.

 2. KCH

 

 

 

 

Práca hrou

Aj v tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami.

Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch kuchárskej dielne. Žiakom 5. A. sa venovali žiaci 3. KCH pod vedením p. Májika. Žiaci si vyskúšali  prácu s kysnutým cestom a vytvorili si jarné kvietky.

Spoločné praktické vyučovanie na našej škole sa uskutoční v niekoľkých etapách počas celého školského roka.

BA

 

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky 3. PJ Anna Mária Vajová a Radoslava Vlastimila Šarköziová pod vedením triednej učiteľky Bc. Marty Drozdovej zúčastnili Celoslovenskej súťaži zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti Mila Urbana v Námestove.

Dievčatá sa z 13 súťažných družstiev umiestnili na 3. mieste.

Súťaž prebiehala nasledovne:

  • v prvej časti absolvovali test zameraný na teoretické vedomosti
  • v druhej časti pripravovali pokrmy studenej kuchyne podľa zadania, preukázali svoje praktické zručnosti a kreatívne myslenie pri zhotovení chuťoviek, chlebíčkov a šalátu na zeleninovom hniezde.BA

Imatrikulácie 2019 – kuchársky odbor

  1. 11.  2019

Tak ako každý rok o takomto čase v priestoroch POV sa uskutočnili imatrikulácie pripravené našimi druhákmi – 2. KCH a 2. PJ pod záštitou p. Turčanovej a p. Májika.

Imatrikulácie sú jedným z dôležitých krokov v živote stredoškoláka, proste každý si tým prejde. Je to udalosť, pred ktorou majú mnohí prváci rešpekt. Po úvodnom privítaní prítomných, žiaci 2. KCH a 2. PJ pripravili pre žiakov 1. ročníkov rôzne úlohy: so zaviazanými očami rozoznať podľa chuti rôzne druhy potravín, navzájom sa kŕmiť jogurtom, správne určiť tri druhy múky, tri druhy mäsa, čo najrýchlejšie prebrať tri druhy strukovín, , čo najrýchlejšie ústami zozbierať lentilky zo stola a dať ich do misky. Úlohy boli zaujímavé a veľmi zábavné, pobavili všetkých prítomných.

Na záver boli žiakom prvých ročníkov odovzdané imatrikulačné certifikáty a na krk zavesené vyzdobené cumle a srdiečka z perníkového cesta. Pre každého to bol jednoducho nezabudnuteľný zážitok.

                                                                                                                                TA

Medzinárodný deň mlieka

Dňa 17. mája 2019 sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o význame a konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov a jeho dopade na naše zdravie.

Žiaci 3.KCH  pripravili  z čerstvého mlieka výrobky: syr, čokoládový termix, mliečna ryža, vtáčie mlieko, syr lučina a mliečne kokteily.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj PD Lovčica – Trubín za poskytnutie čerstvého mlieka, jogurtov a  kravského syru, ktoré sme na tejto akcii mohli tiež ochutnať. ĎAKUJEME!

 Žiaci 3.KCH

    

Exkurzie

Mesiac marec sa v odbore kuchár niesol v duchu odborných exkurzií:

Mliekareň PD Gader

SHP a.s. Turčianske Teplice

Pivovar Steiger a.s. Vyhne

Žiakov exkurzie veľmi zaujali, oboznámili sa s technologickými postupmi a uvedomili si, aký dlhý proces je od vzniku výrobku po jeho dodanie do predajní.