Category: akcie PK kuchárskych odborov

Celoštátna súťaž OU na našej škole

V tomto školskom roku Celoštátnu súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál zorganizovala naša škola.

Vo štvrtok 25. apríla sa stretlo v priestoroch kuchárskej dielne 10 súťažných družstiev z týchto škôl: OUI Valaská, OUI Kremnica, SŠI Michalovce, OUI Poprad, OUI Želovce, OUI Nová Ves nad Žitavou, SŠ Hlohovec, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Tornaľa.

Súťažné družstvá si teoretické vedomosti preverili formou testu a praktické zručnosti preukázali na pracovisku, kde pripravili súťažné jedlo torteliny so špenátom a syrom Lučina. Porota ohodnotila výkony jednotlivých družstiev bodovaním. Víťazné družstvá získali hodnotné ceny a ostatní účastníci súťaže boli obdarovaní vecnými cenami.

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 10. 4. 2024 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na OUI v Poprade.

Už po tretíkrát sme sa súťaže zúčastnili aj my. Po školskom kole prípravy na súťaž bolo vybraté dvojčlenné družstvo žiačok 3. SDP – Katarína Lešková a Nikoleta Takácsová pod vedením pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test
  2. Praktická časť 1: zhotovenie lievancovej tortičky
  3. Praktická časť 2: zhotovenie prestierania

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a vďaka patrí aj usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu v Poprade, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Školské kolo v 3. SDP

Dňa 5. 4. 2024 prebehlo školské kolo prípravy žiačok 3. SDP na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore služby a domáce práce. Žiačky preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe lievancovej tortičky a zhotovení prestierania.

Celoslovenská súťaž sa bude konať 10. 4. 2024 v Poprade a zúčastníme sa jej opäť aj my.

Držte nám palce !

BA

Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023. 

Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby.

Žiačky 3. SDP si najprv výstavu so záujmom prezreli, potom im pracovníčky Múzea mincí a medailí poskytli zaujímavú možnosť vzdelávania sa v oblasti textilnej tvory prostredníctvom tvorivých dielní. Dievčatá sa naučili vyrábať náramky, tkať cigánske tkaniny a priučili sa základom plstenia, ktoré patrí k najstarším textilným technikám.

BA

Žiacky projekt na OU

Dňa 25. 1. 2024 sme na odbornom výcviku predstavili náš žiacky projekt na tému Jedlá z cestovín. 

Pred našimi pedagógmi a žiakmi sme sa prezentovali nielen nadobudnutými manuálnymi a komunikačnými zručnosťami, ale aj pripravenými jedlami z cestovín.

žiačky 3. PJ

Prezentácia žiackeho projektu na OU

Dňa 23. januára 2024 žiačky 3.SDP prezentovali svoje žiacke projekty zážitkovou formou na rôzne témy: Vianoce, Veľká noc, Valentín a Moje obľúbené jedlo a koláč.

Žiačky si pri tvorbe prezentácií prehĺbili digitálne zručnosti – vkladanie obrázkov, vyhľadávanie informácií v online prostredí.

Rozvíjali si kreativitu, získavali a upevňovali si vedomosti a prehlbovali si zručnosti pri zhotovovaní prestierania, pri príprave výrobkov studenej a teplej kuchyne na vybrané témy.

Takéto zážitkové vyučovanie aktivizovalo žiačky počas celého vyučovacieho bloku na odbornom výcviku, motivovalo ich k učeniu a rozvíjalo aj emocionálnu stránku ich osobností.

BA

Príprava občerstvenia

Dňa 16.11. 2023 oslavovala Spojená škola internátna v Kremnici 120. výročie svojho založenia. Odbor na našom OUI – práca pri príprave jedál – sa podieľal na príprave občerstvenia.

Svetový deň výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci (2.PJ triedy) po roku opäť pripravili množstvo zdravých a chutných jedál pre všetkých prvákov našej školy. K lepšiemu uvedomeniu si a zhodnoteniu našich zaužívaných stravovacích návykov nám všetkým pomohla aj odborná prednáška zameraná na zdravú výživu detí a mládeže p. Malatincovej z RÚVZ v Žiari nad Hronom.

Upevňovanie spolupráce

Aj tento školský rok sme sa stretli v dielni kuchárov so žiakmi zo SŠI v Kremnici. Našimi  získanými zručnosťami a  skúsenosťami sme boli nápomocní malým žiakom pri príprave plnených lodičiek z kysnutého cesta.

Tento deň bol nielen príjemný, ale aj inšpirujúci pre obe strany.

HA

Kremnické jablko 2023

V Mestskom kultúrnom stredisku Kremnica sa konala v dňoch od 4. 10. 2023 do 6. 10. 2023 tradičná výstava ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko.

Naša škola sa prezentovala aj tento rok výrobkami žiakov odborov stolár, PJ a SDP. Všetky zúčastnené školy dostali ďakovné listy za účasť.

                                                                                                       BA