Čistá voda pre budúcnosť

Vedieť, ako sa správať k prírode a k životnému prostrediu je dnes jednou z dôležitých kompetencií, Ktoré by mali žiaci počas svojho štúdia získať.Cieľom malého projektu, ktorý sme realizovali 12. novembra 2013, bolo navštíviť čističku odpadových vôd v Banskej Bystrici a a následne absolvovať súťaž o čistení odpadových vôd.V utorok doobeda nám počasie prialo a v čističke sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií (ak keď so zapchatým nosom), ktoré žiaci zúročili v poobedňajšej súťaži.Po vyhodnotení súťaže sa ukázalo, že žiaci si osvojili informácie o čistení odpadových vôd, ako aj o spracovaní kalov. Súťažili ako draci a víťazi boli na vyhodnotení patrične hrdí.

realizačný tím malého projektu

pod vedením V. Krásnej