Exkurzia POZANA

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci našej školy SOŠ pre ŽSPI v Kremnici z odboru kuchár mohli zúčastniť exkurzie vo firme POZANA. V prevádzke  zamestnanci ukázali žiakom rozrábku bravčových polovičiek na jednotlivé časti mäsa  /pílenie, rezanie, oddeľovanie, opracovanie, odkožovanie/. Následne žiaci videli, akým spôsobom sa časti mias balia vo vákuových obaloch alebo vaničkách, vážia a označujú etiketami /druh mäsa, krajina pôvodu, váha, dátum spotreby/. Nakoniec si pozreli chladiarenské a mraziarenské priestory, ako aj samotnú expedíciu objednaného tovaru na prepravu v chladiarenskom aute.

                                                                                                                                 ZA