Imatrikulácie 2014

… a sme prijatí do stavu študentského.