Category: Školské akcie

MDD bol aj o tímovej spolupráci

Stalo sa už milou tradíciou, že Medzinárodný deň detí trávime spoločnými aktivitami mimo budovu školy.

V krásnom prostredí Krahúl mali žiaci SOŠ a gymnázia možnosť preukázať nielen svoju šikovnosť, trpezlivosť a postreh, ale aj tímového ducha pri plnení piatich súťažných disciplín. Obavy z toho, že zmiešané družstvá z rôznych tried a odborov budú mať s realizáciou úloh problémy, sa nenaplnili.

Skutočne sme sa pobavili 🙂 Na plnenie niektorých súťažných disciplín sa nechali zlákať aj zamestnanci školy. Víťazi boli náležite odmenení, no ako sa na MDD patrí, sladkú odmenu dostal každý účastník.

OJ

Postupové skúšky 2. SDP

V dňoch 29. 5. – 30. 5. 2023 sa konali postupové skúšky v triede 2. SDP.

Skúšky boli rozdelené do troch častí:

  1. strojové šitie – zhotovenie výrobku /obliečka na vankúš s aplikáciou, vrecúško na bylinky a podsedák/,
  2. varenie – príprava pokrmu podľa receptúry /cestovinový šalát s mozzarellou, zemiakové placky so zeleninovou oblohou a domáce rezance s tvarohom/,
  3. upratovanie – upratovacie práce v priestoroch školy /trieda, toalety a šatne/.

Postupové skúšky žiačky zvládli s pomocou svojej p. učiteľky pre odborný výcvik.

BA

29. ročník ZUČ

Tvorivý zápal je to kľúčové, čo prácu v škole z rutinného plnenia povinností mení na niečo, čo nás skutočne obohacuje, umožňuje osobnostný posun. Mám na mysli žiakov i učiteľov. Práve reciprocita ešte umocňuje hodnotu tvorivého procesu. To všetko sme dlhodobo zažívali počas prípravy divadelného predstavenia Portrét Doriana Graya so žiakmi rôznych odborov. Išlo o adaptáciu  románovej predlohy Oskara Wilda do podoby pantomímy. Predstavenie sme predtým využili ako súčasť programu osláv storočnice školy, teraz ako súťažné vystúpenie na 29. ročníku festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave.

Od 4. do 7. mája sme absolvovali javiskové skúšky (vlastné aj skúšky iných súborov) so všetkými drobnými aj väčšími úskaliami, ktoré prináša realizácia divadelného predstavenia na veľkom javisku, benefičný koncert nabitý naozaj profesionálnymi varietnými číslami, sprievodný program, súťažné vystúpenie, konfrontácie so žiakmi iných škôl, debaty o divadle aj o úplne iných veciach, situácie, ktoré v škole jednoducho zažiť nemožno. Napríklad májový Slavín vo večernom bezvetrí pod obrovským mesiacom v splne alebo „krížovú cestu“ zo ZOO na Drotársku ulicu v časovej tiesni. A hoci nie sme stotožnení s pohľadom poroty na predvedené výkony,  naše tretie miesto berieme s nadhľadom, vysoko hodnotíme ocenenie Patrika Mesároša za najlepší individuálny výkon v kategórii a pri konečnom sumári prežitého sme sa zhodli, že sa vec oplatila, že aj keď o skutočnom rozsahu námahy a úsilia, ktoré realizácia takejto divadelnej formy vyžaduje, budeme ťažko niekoho presviedčať, asi to urobíme znova, keď bude príležitosť.

Pridaná hodnota pre učiteľa – stretnutie s bývalými študentmi, s tými, čo sa s vami vystískajú a hrdo sa hlásia k svojej strednej škole.

                                                                                                                                                                            OD

Jarné upratovanie

V rámci každoročného jarného upratovania verejných priestranstiev v meste Kremnica a pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme  sa aj my zapojili do spoločného upratovania a urobili naše mesto čistejším a krajším. Upravili sme si aj kvetinové záhony a vyzbierali odpadky  v okolí školy.

Milá návšteva

Dňa 22. 3. 2023 sme na našej škole privítali žiakov Spojenej školy z Kremnice. S pomocou  skúsených žiakov z 2. PJ a 4. KCH  si naša milá návšteva upiekla  tradičný  jablčník. Malí žiaci si tak vyskúšali všetky pracovné činnosti spojené s pečením koláča, ale aj upratovacími prácami v dielni.

Táto návšteva bola veľmi príjemná a vzájomne obohacujúca. Pri odchode sa nám malí žiaci zavďačili  spokojnosťou v očkách  a žiarivým  úsmevom. Spokojnosť  pani učiteliek bola prejavená aj naplánovaním ďalšej našej spolupráce.  

HA

Finančná olympiáda – vyhodnotenie I. kola

Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorú pre študentov stredných škôl organizuje Nadácia PARTNERS.

Súťaž má tri kolá.

I. otvorené kolo  finančnej olympiády odštartovalo   2. novembra 2022 a prebehlo formou online testu.

Do druhého uzavretého  kola súťaže z našej školy postúpili: Henrieta Balážová, Elizabeth Viktória Daubnerová, Adrián Debnárik,  Samuel Goral, Maxim Majer, Patrik Meszároš, Róbert Suchý, Zuzana Tóthová a Diana Vaľková.

Všetkým postupujúcim študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v II. kole súťaže.

JL

Lyžiarsky 2023

Krahule 6. – 10. február 2023

Lyžovanie, akékoľvek, ale nám ide predovšetkým o to zjazdové, je dnes viac ako iné športové odvetvia ovplyvňované klimatickými zmenami. Nie je možné zabezpečiť si pevný termín lyžiarskeho kurzu v dostatočnom časovom predstihu a spoliehať sa, že predsa uprostred zimy nemôže byť až tak zle, aby sa nedalo lyžovať. Môže.  Dokonca je pravdepodobnejšie, že sneh v potrebnej kvalite nebude.

Preto je vlastne dobre, že sme boli nútení korigovať svoje organizačné plány –  vzhľadom na náklady s kurzom spojené zrušiť ubytovanie v lyžiarskom stredisku na Krahuliach a dochádzať denne školským autom. Výborné riešenie –  finančné náklady (teda časť, ktorú museli uhradiť žiaci)  sa zredukovali na symbolickú sumu, a to podstatné, mohli sme pružne reagovať na aktuálny stav počasia a snehové podmienky. Výborné riešenie, vybrali sme zďaleka najlepší týždeň tohtoročnej sezóny, naučili sme, čo sa dalo, žiaci mali chuť a vytrvalosť, tí, čo tvrdili, že už lyžovať vedia, zistili, že až po kurze to bude ten správny pôžitok z technickej jazdy, tí, čo stáli na lyžiach prvýkrát, už nikdy a nikde nebudú musieť ostať pod kopcom v obave, že naň týmto vlekom či sedačkou určite nevyjdú hore alebo touto zjazdovkou nezídu dolu.

Nie je taký absolvent kurzu, ktorý by sa nepýtal, či môže ísť aj nabudúce.

OD

Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.
Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:
Maxim Majer 4.KCH
Róbert Suchý 4.KCH
Patrik Meszároš 3.S
Erik Zlichovec 2.S
Samuel Zaťko 1.S
Za úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:
Stanislav Bátora 2.S
Elizabeth Viktória Daubnerová 2.GYM
Chiara Račková 2.GYM

100 rokov od založenia školy

V týchto dňoch uplynulo krásnych 100 rokov od založenia Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. Toto významné výročie si včera na pôde školy pripomenuli terajší aj bývalí zamestnanci spolu s pozvanými hosťami. Ako v slávnostnom príhovore k prítomným konštatoval riaditeľ školy Jozef Ličko, škola za tie roky vychovala  viac ako 2 700 absolventov, ktorí mali k dispozícii sedem učebných a štyri študijné odbory.  Do dnešných dní v nej pôsobilo 400 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Oficiálne povolenie na vznik Živnostenskej pokračovacej školy pre hluchonemých získala škola 11. decembra 1922, prví žiaci však boli do nej zapísaní už o dva roky skôr.

Prvým riaditeľom školy sa stal Štefan Sobolovský, postupne sa na tomto poste vystriedali Václav Jankovec, Andrej Valent, Samuel Adamčík, Imrich Schmidtberger, Juraj Fajčík, Ľubica Fusková, Ján Vaško, Miroslav Štefunko, Irena Výberčiová a Jozef Ličko.   Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom bol Imrich Schmidtberger, ktorý zastával riaditeľský post až 33 rokov. Škola vychovávala dámskych a pánskych krajčírov, obuvníkov, stolárov, maliarov,  neskôr aj kuchárov,  či operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby. Rokmi sa menili názvy školy aj odbory, to podstatné však ostalo: pripraviť kvalitných odborníkov pre prax.

Ako v slávnostnom príhovore Jozef Ličko konštatoval , od 90. výročia prešla škola významnými zmenami. Vďaka projektu Moderná SOŠ – rovnosť vzdelávania zdravotne postihnutých je vybavená modernou didaktickou technikou, realizovala sa aj ďalšia modernizácia školy. „Dnes netušíme, aké zmeny v spoločnosti a v školstve nás čakajú a ako sa dotknú našej jubilantky, ale hľadiac na výsledky našej spoločnej práce verím, že škola si s nimi poradí a bude aj naďalej poskytovať kvalitné vzdelávanie zdravotne znevýhodneným žiakom,“ dodal.

Ako v príhovore povedala aj bývalá riaditeľka školy Irena Výberčiová, pôsobenie na tejto škole bolo pre nich nielen poslaním, no škola sa stala pre pedagógov a žiakov skutočným druhým domovom. K jubileu prišiel škole zablahoželať aj primátor Kremnice Martin Novodomec a predstavitelia ďalších škôl v našom meste.

Spestrením programu bolo vystúpenie žiakov školy, ktorí siahli vo svojich divadelných a pantomimických vstupoch k neľahkým témam – k Oscarovi Wildovi, či  k Obrazu Doriana Graya. Po slávnostnej časti nasledovala prehliadka priestorov školy, odovzdanie ďakovných listov bývalým zamestnancom školy a slávnostná recepcia.

(KN), Foto: Kveta Fajčíková

Fotoriport z DOD

9. 12. 2022