Category: Školské akcie

Účelové cvičenie na SOŠ

20. 6. 2024

… splnilo svoj účel. Absolvovali sme pohyb a pobyt v prírode, pracovali s buzolou, určovali svetové strany, strieľali zo vzduchovky, hádzali granátom na cieľ. Zasúťažili sme si a najlepší dostali malú odmenu.

odbor stolár

Exkurzia v ECCO Slovakia, a.s.

ECCO je dánska firma, ktorá  dodáva na trh kvalitnú a inovatívnu koženú obuv a kožené doplnky. Jediný závod na Slovensku je v Martine a umožnil nám vstúpiť do svojich priestorov.  Milá pani, ktorá nás sprevádzala, nám poukazovala výrobnú prevádzku, oboznámila s technológiou výroby produktov a pripravila pre nás tvorivé dielne. Naši sluchovo postihnutí žiaci končiacich ročníkov mali možnosť získať okrem iného aj informácie o budúcom možnom zamestnaní v tejto firme.

PP

Posledné zvonenie končiacich ročníkov na OU a SOŠ

3. PJ, 3. SDP, 3. MR a 4. S

Posedenie s 3. SDP

Dňa 11. 6. 2024 sa uskutočnilo posedenie vyučujúcich so žiačkami z triedy 3. SDP spojené s prezentáciou žiackych portfólií z odborných predmetov.

Žiačky vo svojich prezentáciách zhodnotili svoje 3-ročné štúdium na našom odbornom učilišti. Spoločne pospomínali a zhodnotili všetky akcie, ktorých sa počas štúdia zúčastnili.

Na záver sa žiačky vyučujúcim poďakovali za ich každodenné úsilie, trpezlivosť, ochotu pomáhať im spoločne zdolávať nové výzvy, prekážky počas celého štúdia.

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia.“ J. A. Komenský.

BA

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si vytvárame, ani o tom nevieme, a sme veľmi prekvapení, keď sa z toho nášho malého sveta nedá vyjsť von, už len pozeráme, ako sa všetko vzďaľuje a zmenšuje. Len mydlové bubliny v rukách umelca sa spoja, tam sa to dá, a práve to sme urobili v jednej z etúd. Celé umenie je  o momente, kedy sa z boľavého nácviku stáva tvorivý proces, kde sa každý detail prejaví v konečnom tvare. Do tohto momentu sme dospeli (bolo to tesné, asi dva dni pred odchodom),  – dôkazom je situácia, keď sme pod tlakom technických problémov nestihli nácvik programu na veľkom javisku a spontánne sme sa stretli v zákulisí, ako na čítačke v divadle sme všetko do najmenšieho detailu prešli a vedeli sme, že to bude správne, nie dobre v zmysle nácviku, správne v zmysle myšlienky. O hodnote skúseností v oblasti realizácie programu na veľkom javisku v spolupráci s profesionálnymi technikmi netreba hovoriť.

Sprievodný program bol bohatý a rôznorodý, niet čo ľutovať, snáď len to, že takáto dlhodobá práca je na „jedno použitie“, že nemáme možnosti konfrontácie s inými strednými školami.

OD

Školské kolo v 3. SDP

Dňa 5. 4. 2024 prebehlo školské kolo prípravy žiačok 3. SDP na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore služby a domáce práce. Žiačky preukázali odborné vedomosti v teste a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe lievancovej tortičky a zhotovení prestierania.

Celoslovenská súťaž sa bude konať 10. 4. 2024 v Poprade a zúčastníme sa jej opäť aj my.

Držte nám palce !

BA

GLOBAL MONEY WEEK 2024

Medzinárodný týždeň peňazí prináša organizácia OECD už 12. raz a každý ročník je zameraný na inú tému. Spoločným menovateľom je  myšlienka na lepšiu budúcnosť a udržateľné riešenia. Tohtoročná téma kampane bola: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Do kampane sa zapojila aj naša škola. V rámci vzdelávacích aktivít sme navštívili Múzeum mincí a medailí v Kremnici a absolvovali 1. modul zážitkového finančného vzdelávania pod hlavičkou 5peňazí.  

LO

Preventívne aktivity

V rámci spolupráce s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (ORPZ) v Žiari nad Hronom a  prezenčného dňa na škole si kpt. JUDr. Anna Holečková  – referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia ORPZ – pripravila pre našich žiakov preventívne aktivity zamerané na obchodovanie s ľuďmi, trestnoprávnu zodpovednosť a šikanovanie.

Aj touto cestou sa p. kpt. chceme poďakovať.

PP

Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023. 

Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby.

Žiačky 3. SDP si najprv výstavu so záujmom prezreli, potom im pracovníčky Múzea mincí a medailí poskytli zaujímavú možnosť vzdelávania sa v oblasti textilnej tvory prostredníctvom tvorivých dielní. Dievčatá sa naučili vyrábať náramky, tkať cigánske tkaniny a priučili sa základom plstenia, ktoré patrí k najstarším textilným technikám.

BA

Lyžiarsky výcvik

Krahule

29. 1. – 2. 2. 2024