Lieky

V tomto školskom roku bola poslednou prednáškou pre druhé ročníky – 2. TIS 2. S, 2. KCH, 2. MR, 2. PJ prednáška na tému – Lieky, ich správne užívanie, rozdelenie liekov, dôležitosť čítania príbalového letáku k liekom, nebezpečenstvo užívania liekov v kombinácii s alkoholom,… ktorú žiakom priblížila p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Žiaci sledovali danú prednášku s veľkým záujmom a zapájali sa do diskusie.