Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Dňa 28. 11. 2013 sa študenti odboru TIS zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal v Národnom tenisom centre v Bratislave.

Hlavným organizátorom Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Spoluorganizátorom je Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF.

Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy z niekoľkých krajín, napr. z Rumunka, Čiech , Fínska, Bulharska. Na veľtrhu si študenti mohli prezrieť stánky jednotlivých cvičných firiem a komunikovať aj so zahraničnými študentmi, ktorí prezentovali výrobky a služby svojich firiem.  Veľtrh bol pre všetkých študentov prínosom  a podnetom zapojiť sa v budúcnosti a prezentovať svoju cvičnú firmu.