Category: Exkurzie

Exkurzia do Martina – pamätné miesta národného a štátneho sebaurčenia

21. 5. 2025

Ak sa exkurzia súvisiaca s národnou históriou, jazykom, kultúrou, jednoducho s nehmotným základom všetkého toho hmotného, čo nás pohlcuje čoraz viac, realizuje opakovane, cieľ je jasný – jedno-dve pamätné miesta, nejaký výklad (nie vždy je jasné, čo si vlastne máme uvedomiť), nejaké obrázky, predmety, pár fotiek a potom voľno – obchody, veľa obchodov. A tak sa zákonite začnete pýtať, či to má celé význam.

V Martine sa akoby stále zväčšovala vzdialenosť medzi významom matice, memoranda, divadla, múzeí, spolkov, časopisov, protestov, porád… a chápaním národnej identity, jazyka, tradícií dnešnej spoločnosti. Ešte šťastie, že stále funguje akési genius loci (čaro miesta). To dostane aspoň trochu vnímavého človeka do stavu, keď pociťuje niečo ako rešpekt k tomu, čo počuje a vidí, v lepšom prípade potrebu pochopiť, čo tí ľudia na týchto miestach také výnimočné vôbec urobili.  Ak sa potom dostaneme čo len kúsok od učebnicových fráz k dielu, udalosti, súvislosti, je to dobré. Do Martina sme cestovali tak komplikovane, že človek má pocit, že cestovné poriadky sú na to, aby sa na exkurzie nechodilo. Popoludňajšia cesta vlakom z Martina s davom turčianskych vidieckych študentov je tiež silným zážitkom. Keďže je Martin skutočne silný historicko-kultúrny koncentrát v unikátnom prírodnom prostredí, ako cieľ školskej exkurzie sa nemôže nevyplatiť.

OD

Študentský postreh

„Aj keď som počul o Martine ako o obyčajnom a zatuchnutom mieste, už ho tak nevidím. Národný cintorín je ako strom nad mestom, každý jeho lístok je osobnosť. A stará Matica slovenská je koreňom, čo ten strom živí. Aspoň takto to vidím ja.“

Maxim z 1.NP

FLiP

18. 4. 2024

Som finančný génius, alebo mám vo finančnej gramotnosti nedostatky? Aj na túto otázku sme sa pokúsili nájsť odpoveď na interaktívnom vzdelávaní  Slovenskej sporiteľne pre školy. Zamierili sme do Viedne do Erste Financial Life Parku, kde sme absolvovali dvojhodinové vzdelávacie aktivity. Každý z nás dostal tablet a riešili sme rôzne úlohy. Na konci nám program naše aktivity vyhodnotil a dozvedeli sme sa, ako na tom sme s finančnou gramotnosťou. A čo vy? Vrelo odporúčame vyskúšať si takéto vzdelávanie, mali sme pocit, že sa len hráme, ale pritom sme sa veľa naučili.

KR

Vodná elektráreň v Kremnici

29. 2. 2024

Chlapci – stolári, dokonca ani Kremničania, nevedeli, že v Kremnici máme vodnú elektráreň, ktorú prevádzkuje Kremnická banská spoločnosť.  Na  prevádzku elektrárne využíva  vodu z turčeckého vodovodu. Keďže na fyzike a výrobných zariadeniach sa učia o výrobe elektrickej energie, na 2. stupni vodnej elektrárne mohli reálne vidieť, ako taká elektráreň funguje.

Keďže voda na pohon turbín mala veľký prietok, boli v prevádzke obidve turbíny. Chlapci mohli vidieť, ako je turbína napojená na generátor, rozvodné panely a aj transformátory, ktoré transformujú napätie pri výstupe z elektrárne.

Exkurzia síce trvala len krátko, ale chlapci sa to podstatné o výrobe elektrickej energie dozvedeli, a preto odchádzali spokojní.

                                                                                                                                 ČL

Aj šváby vedia zaujať

Tak ako každý rok aj tento sme sa vybrali so žiakmi 1. ročníka v rámci predmetu biológia do prírodovedného múzea v Banskej Bystrici. Prezreli sme si stálu expozíciu, ktorá je zameraná na rastliny a živočíchy na území Slovenska.

Veľmi zaujímavá však bola hlavne výstava švábov z celého sveta. Mohli sme vidieť šváby rôznych veľkostí aj sfarbenia. Dozvedeli sme sa, ako sa šváby rozmnožujú, zvliekajú, čím sa živia a mnoho ďalších podrobností.

Najodvážnejší si mohli švába aj chytiť a pozorovať zblízka.

Exkurzia sa vydarila a všetci sme sa vrátili domov spokojní.

ČL

Kariéra Expo 2023

Vybrať si dobré zamestnanie je veľmi dôležité. Keď nás práca baví, tak podávame aj lepšie výkony a v neposlednom rade vieme aj dobre zarobiť. Možnosť, ako si vybrať, ponúka aj každoročný veľtrh Kariéra Expo, ktorý sme navštívili v Bratislave. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií, čo všetko sa ešte musíme naučiť, aby sme získali našu vysnívanú prácu.

KR

Stolári na exkurzii

21. 9. 2023

Chlapci z odboru stolár sa zúčastnili na exkurzii vo firme Nábytok Rajčan s. r. o. v Starej Kremničke. Mohli vidieť postupy pri  spracovaní dreva, pri výrobe prírezov aj pri lepení dreva. Ďalej sa oboznámili s možnosťami povrchovej úpravy výrobkov a tiež s tým, prečo je potrebné klásť dôraz aj na kvalitu balenia hotových výrobkov.

Exkurzia bola pre chlapcov prínosom, lebo sa mohli lepšie  oboznámiť  s výrobu nábytku v praxi.

                                                                                                          odbor stolár

Exkurzia Nitriansky hrad

Hodnota historicky významných lokalít je pre bežného človeka priamoúmerná rozsahu poznatkov, ktoré má. Takže čím viac vopred viem, tým pôsobivejšie, ak nič neviem, v podstate obdivujem preto, lebo to robia všetci, ale sú to len múry, oltáre a maľby na stenách, pekný parčík a sochy, čím väčšie, tým skôr si zapamätám.

Na Nitrianskom hrade to funguje dokonale. Dnes je to pekné miesto odrezané od rušného moderného mesta, s nádychom histórie a rozjímavého pokoja, ale všetko je oveľa silnejšie, keď si uvedomíme, že spodná časť hradobných múrov je z veľkomoravských čias, že tu niekde (nie je to dnešná katedrála) stála najstaršia známa kresťanská sakrálna stavba  na Slovensku, žil tu Pribina, biskupstvo tu sídlilo už v roku 880, tu niekde pripravoval Svätopluk odstránenie Rastislava, tu žil sv. Bystrík z Väčšej legendy o sv. Gerardovi, tu bolo sídlo diecézy, ktorú si netrúfol zrušiť Štefan I. po znovuzískaní územia od Poliakov, tu bolo centrum Nitrianskeho vojvodstva … Je toho dosť, nie všetko dodnes viditeľné, ale genius loci funguje. To prepojenie prvkov rôznych období je asi najpôsobivejšie. Tí vnímavejší sa pokochajú unikátnou renesančnou bránou, bastiónmi, nevšednou kompozíciou chrámového trojhradia, a hlavne vzácnou nedávno odkrytou gotickou freskou smrti a korunovania Panny Márie spolu s obnaženým románskym murivom. O výhľadoch škoda hovoriť, všetky sú výrečným potvrdením významu tohto miesta.

My sme sa na dejepise celkom slušne pripravili, takže veríme, že informácie o árone škvrnitom, ktorý rastie na dvore biskupského paláca, nebudú to podstatné, čo si zapamätáme. Hoci vegetačné obdobie árona je plné zaujímavých zvratov.

                                                                                                                                                                                            OD

Murári v stavebninách

Po dlhšej dobe sme sa znovu vybrali na exkurziu do stavebnín na Kremnické Bane. Mohli sme vidieť rôzne druhy stavebných materiálov, ale zaujali nás najmä tie, s ktorými sa bežne nestretávame na odbornom výcviku. Získali sme nové poznatky o materiáloch, a tiež sme videli, ako sa jednotlivé druhy skladujú.

                                                                                                                      žiaci odboru murár

Exkurzia do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku

26. 10. 2022

Termín exkurzie sme zvolili zámerne. V októbri sa totiž začína v Hronskom Beňadiku skutočná „historická sezóna“, až vtedy si môžete objednať k prehliadke kláštorného areálu aj výklad, bez ktorého síce oceníte majestátnosť či estetickú hodnotu miesta, ale tú podstatnú – historickú len ťažko.

Tento komplex je výnimočný mierou zachovalosti (v porovnaní s kláštormi  podobného významu ako Zobor či Kláštor pod Znievom), v krásnom prostredí, ponúka možnosť nahliadnuť do tajov sakrálnej a pevnostnej (fortifikačnej) architektúry rôznych období v jedom celku, v interiéri kostola je niekoľko vzácnych gotických umeleckých diel, zaujímavé sú osudy tých, ktoré sa zachovali, ale sú niekde inde, navyše v posledných rokoch sa podarilo zriadiť a bohato vybaviť exponátmi kláštorné múzeum v najstaršej časti kláštora, tzv. Opátskom krídle, kde študenti vidia autentické príklady kláštornej štruktúry – refektár, kapitulnú sieň, klenotnicu, knižnicu, lekáreň či pustovňu. Expozícia vhodne ilustruje mníšsky život v stredoveku. Podobne zaujímavá, hoci s trochu širokým a rôznorodým hist. záberom je expozícia v priestoroch pôvodnej sýpky, či prehliadka bášt a nádvoria.

Ten správny zážitok však dosiahnete len vtedy, ak si vopred ujasníte, čo je Slovenská brána, protiturecký pevnostný systém, hodnoverné miesto, ktoré sú naše najstaršie latinské rukopisy či najvýznamnejšie relikvie. My sme to so študentami gymnázia urobili.

OD

Farby v prírode

V utorok 20. septembra sme prežili výnimočný deň mimo školských lavíc v prírodovednom oddelení Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Okrem stálej výstavy Príroda stredného Slovenska sme si pozreli aj aktuálnu a dozvedeli sme sa, ako vnímajú farbu rôzne živočíchy. Uvedomili sme si, aký význam majú farby v prírode.