Múzeum SNP

Pri príležitosti 72. výročia SNP sme navštívili pamätník SNP v Banskej Bystrici. Exponáty boli veľmi zaujímavé a dokumentárny film bol smutný až desivý, najmä keď bolo vidieť malé deti trpieť.

                                                                                                                             žiaci 5 .TIS