Návšteva pracovníčky Úradu práce

 Blíži sa koniec školského roka a žiaci končiacich ročníkov sa začínajú zamýšľať nad tým, čo budú robiť po skončení školy. Niektorí si podali prihlášky na vysoké školy, iní si chcú doplniť vzdelanie o maturitu na nadstavbovom štúdiu a tí ostatní si začnú hľadať vhodné zamestnanie. Pre čerstvých absolventov bez praxe je veľmi ťažké nájsť si zamestnanie a tak sa natískajú otázky: „ Čo budem robiť, ak ma neprijmú na vysokú školu, na strednú školu, alebo ak si nenájdem žiadne zamestnanie? Z čoho budem žiť? „  Na 11. apríla 2013 sme si pozvali do školy pracovníčku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Kremnica pani Hlaváčkovú, aby žiakom končiacich ročníkov vysvetlila, dokedy štát platí za žiakov zdravotné poistenie a kedy je už vhodné zaevidovať sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, aké služby im môže tento úrad poskytnúť a pod. Veríme, že tieto informácie pomôžu našim absolventom zorientovať sa na trhu práce a tiež riešiť si svoje existenčné problémy.