Category: akcie PK odborov: stolár, murár

Vodná elektráreň v Kremnici

29. 2. 2024

Chlapci – stolári, dokonca ani Kremničania, nevedeli, že v Kremnici máme vodnú elektráreň, ktorú prevádzkuje Kremnická banská spoločnosť.  Na  prevádzku elektrárne využíva  vodu z turčeckého vodovodu. Keďže na fyzike a výrobných zariadeniach sa učia o výrobe elektrickej energie, na 2. stupni vodnej elektrárne mohli reálne vidieť, ako taká elektráreň funguje.

Keďže voda na pohon turbín mala veľký prietok, boli v prevádzke obidve turbíny. Chlapci mohli vidieť, ako je turbína napojená na generátor, rozvodné panely a aj transformátory, ktoré transformujú napätie pri výstupe z elektrárne.

Exkurzia síce trvala len krátko, ale chlapci sa to podstatné o výrobe elektrickej energie dozvedeli, a preto odchádzali spokojní.

                                                                                                                                 ČL

Imatrikulácie u stolárov

Aj tento rok sme prijímali do cechu stolárskeho chlapcov z 1. S.

Aby sa mohli stať právoplatnými členmi, museli splniť na pohľad jednoduché úlohy, ktoré si vylosovali. Pílenie, pribíjanie klincov či dlabanie. Lenže nástroje boli tupé a nezvyčajné. Tak sa im úlohy dosť ťažko plnili. Nakoniec svoje úlohy všetci úspešne zvládli a slávnostne boli prijatí do cechu stolárov.

ČL

Úprava podlahy v Centre pre deti a rodiny

V rámci spolupráce medzi našou školou a Centrom pre deti a rodiny v Kremnici , ktorého niektorí klienti sú aj našimi žiakmi v odbore murár, vykonali  títo žiaci pod vedením svojho majstra OV úpravu podlahy  v miestnosti samonivelizačným poterom.

Veríme, že sme prispeli k skultúrneniu a k zlepšeniu prostredia v ubytovacích priestoroch centra.

OR

Kremnické jablko 2023

V Mestskom kultúrnom stredisku Kremnica sa konala v dňoch od 4. 10. 2023 do 6. 10. 2023 tradičná výstava ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko.

Naša škola sa prezentovala aj tento rok výrobkami žiakov odborov stolár, PJ a SDP. Všetky zúčastnené školy dostali ďakovné listy za účasť.

                                                                                                       BA

Stolári na exkurzii

21. 9. 2023

Chlapci z odboru stolár sa zúčastnili na exkurzii vo firme Nábytok Rajčan s. r. o. v Starej Kremničke. Mohli vidieť postupy pri  spracovaní dreva, pri výrobe prírezov aj pri lepení dreva. Ďalej sa oboznámili s možnosťami povrchovej úpravy výrobkov a tiež s tým, prečo je potrebné klásť dôraz aj na kvalitu balenia hotových výrobkov.

Exkurzia bola pre chlapcov prínosom, lebo sa mohli lepšie  oboznámiť  s výrobu nábytku v praxi.

                                                                                                          odbor stolár

Súťaž murárov v Košiciach

Dňa 16. mája sa  dvaja chlapci z odboru murár zúčastnili celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť  Slovenskej republiky.

Témou praktickej časti bolo uloženie obrubníka do betónu a zasypanie drvinou. V teoretickej časti si overili svoje vedomosti formou testu.

Do súťaže bolo zapojených 10 družstiev z rôznych častí Slovenska. Naši chlapci Dominik Oláh a Dávid Didi si domov priniesli krásne 2. miesto a Dominik Oláh aj 1. miesto za najlepšieho murára, pretože okrem výborne odvedenej práce ani v teste nestratil žiaden bod. Gratulujeme!

                                                                                                           PK murár, stolár               

Exkurzia Proma a výstava Nábytok a bývanie

Vidieť výrobu a hotové výrobky z odboru, ktorý študujem, je vždy zaujímavé. V závode v Horných Krškanoch sme sa mohli pozrieť, ako sa z návrhu stávajú hotové skrinky do kuchyne, kúpeľne a ďalších miestností v byte. Pracovníci podľa návrhu zákazníka vyrábajú naozaj zaujímavé kusy. Po návšteve závodu Proma v Horných Krškanoch sme zavítali na výstavu nábytku na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Rôzni vystavovatelia tu predvádzali svoje výrobky, rôzne inovácie, zaujímavé riešenia. Nábytok vyrobený z masívu, drevotrieskovej dosky, ale aj z ďalších prídavných materiálov v rôznych kombináciách, bol zaujímavý. Pri výbere však treba myslieť aj na to, do akého priestoru ho môžem umiestniť.                                                                                                             stolári

Murári v stavebninách

Po dlhšej dobe sme sa znovu vybrali na exkurziu do stavebnín na Kremnické Bane. Mohli sme vidieť rôzne druhy stavebných materiálov, ale zaujali nás najmä tie, s ktorými sa bežne nestretávame na odbornom výcviku. Získali sme nové poznatky o materiáloch, a tiež sme videli, ako sa jednotlivé druhy skladujú.

                                                                                                                      žiaci odboru murár

Aj my murári sa môžeme svojou prácou pochváliť

             V minulom a v tomto školskom roku sme postupne spolu s našimi majstrami upravovali priestory telocvične. Murovali sme nový vstup, vo vnútorných priestoroch sme ukladali dlažbu, robili omietky, zhotovovali nivelačný poter a robili sme aj ďalšie práce.

            Okrem toho, že si postupne skrášľujeme našu telocvičňu, získavame aj potrebné zručnosti, aby sme boli úspešní v našom budúcom zamestnaní.

                                                                                                                                                                            2. MR

KREMNICKÉ  JABLKO 2022

Aj žiaci našej školy prispeli svojimi výrobkami na tradičnú výstavu ovocia a zeleniny Kremnické jablko 2022, ktoré sa konalo od 5. – 7. 10 2022 v sále MsKS v Kremnici.

Z výrobkov vytvorili veľmi pekné aranžmán na tému jeseň. Do práce sa zapojili žiaci odboru stolár a služby a domáce práce. Svojimi výrobkami prezentovali získané zručnosti a schopnosti, vytvorili krásne jesenné zátišie, za ktoré boli ocenení Cenou organizátora.  

                                                                                                                                 GAJ