OTVORENÁ HODINA v triede 2.TIS

Dňa 13. 6. 2016 sa uskutočnila otvorená hodina z predmetu technológia v triede 2.TIS na tému: Zhotovenie učebnej pomôcky.

Žiaci na praxi zhotovili dámsku a pánsku košeľu a na technológii zhotovili technickú dokumentáciu vo forme prezentácie.  Na otvorenej hodine si žiaci spolu s vyučujúcim zopakovali základné pojmy a  pracovný postup zhotovenia košele. Vyučujúci žiakov upozornil na chyby, ktorých sa dopustili v prezentáciách a na záver hodiny si všetci prítomní pozreli krátky film zhotovenia košele s použitím žiackych fotografií zhotovených na praxi.