VARENIE V PRÍRODE

 Dňa 8. júna 2016 sa uskutočnila v kuchárskom odbore už tradičná akcia  VARENIE V PRÍRODE v prekrásnej prírode – lokalita  ROH  Kremnica. Všetci žiaci odboru kuchár a odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál spolu so svojimi majstrami OVY sa zúčastnili tejto vydarenej akcie. Dozor nad prípravou kotlíkového gulášu mala trieda 3.KCH pod vedením svojho majstra OVY p. Májika. Všetci, ktorí sa tejto akcii zúčastnili, si pochutili na výbornom guláši!