Planetárium

Proxima Centauri, tak toto je názov najbližšej hviezdy k slnečnej sústave, ktorá je vzdialená 4,22 svetelných rokov od našej Zeme. Nielen túto zaujímavú informáciu sme sa dozvedeli v jedno októbrové dopoludnie v krajskej hvezdárni M. Hella v Žiari nad Hronom. Vznik vesmíru, hviezd a planét a mnoho ďalších informácií nám sprostredkovali šikovní pracovníci tejto hvezdárne. Kto ste tam neboli, oplatí sa to vidieť a počuť.

                                                                                                                Žiaci SOŠ, Gym

http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/403121-vedci-nasli-planetu-v-obyvatelnej-zone-proxima-centauri/