Planetárium

Hviezdna obloha fascinovala ľudí celé tisícročia. Vyvinuli množstvo prístrojov na jej pozorovanie, pretože niektoré objekty je možné pozorovať len ďalekohľadmi, špeciálnymi ďalekohľadmi s rôznymi filtrami. Niektoré s týchto prístrojov ale aj iných zaujímavostí sme videli  na exkurzii 11. 11. 2014 v krajskej hvezdárni a planetáriu aximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Program exkurzie pozostával z troch častí: V hviezdnej sále nám premietli na kupolu časť o vývoji vesmíru a náš pohľad na hviezdnu oblohu.  Druhý film bol o slnečnej sústave, na ktorý nadväzovala odborná prednáška o ďalekohľadoch. Na záver sme si mohli v pozorovateľni pozrieť cez ďalekohľad aktuálny pohľad na Slnko. Exkurzia sa vydarila a všetci sme bohatší o nové poznatky o vesmíre.

                                                                                                          Žiaci odboru stolár