Počítačový krúžok

Poprosím záujemcov o počítačový krúžok, aby priniesli vzdelávacie poukazy do kabinetu informatiky. 

F. Kysel