Prednáška na tému: Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus

Znova prišla medzi nás. Pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Tentokrát si pre žiakov pripravila prednášku na tému: ,,Škodlivosť fajčenia na ľudský organizmus.” Zúčastnili sa jej žiaci všetkých druhých ročníkov (2. KCH, 2.S, 2. PJ, 2.MR).  Na záver prednášky si žiaci (fajčiari aj nefajčiari)  mohli dať zmerať množstvo kysličníka uhoľnatého (CO) v pľúcach a v krvi.