Prednáška o škodlivosti fajčenia

Dňa 22. novembra 2012 sa konala prednáška a beseda pre žiakov 2. ročníkov na tému: ŠKODLIVOSŤ  FAJČENIA  NA  MLADÝ  ORGANIZMUS . Žiakov zaujal film o závislosti na tabaku, v ktorom mladá žena porozprávala, aké utrpenie jej prinieslo fajčenie. Lektorkou bola pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorá priniesla aj prístroj na meranie CO v krvi. O meranie prejavili záujem nielen žiaci fajčiari a nefajčiari, ale aj pedagogickí zamestnanci školy.

Mgr. Eva Cinkaničová