Preventívne vyhľadávanie drog cvičeným psom

Vo štvrtok  14. februára 2013 sa konalo preventívne vyhľadávanie drog cvičeným psom. Na základe žiadosti zo strany vedenia školy a koordinátora prevencie vykonali štyria pracovníci kriminálnej polície zo Žiaru nad Hronom s cvičeným psom preventívne vyhľadávanie drog v troch vybraných triedach. Našťastie pes nenašiel žiadne drogy, napriek tomu budeme v preventívnych podujatiach pokračovať.

Mgr. Eva Cinkaničová