Sezónne aktuality v kuchárskom odbore

Motivačná nástenka s názvom „ Sezónne aktuality“ bude umiestnená v jedálni POV a bude pomáhať žiakom kuchárskeho odboru lepšie vnímať širšie využitie známych a často používaných potravín na odbornom výcviku.Prvá aktualita  s názvom „JESEŇ“ bude zameraná na tieto druhy potravín : kapusta, zemiaky , cuketa a tekvica.Žiaci kuchárskeho odboru sa môžu tiež  zapojiť a prinášať rôzne aktuality na danú tému .