Category: Nezaradené

Súťaž OU v prednese poézie a prózy

Dňa 21. 5. 2024 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž žiakov odborných učilíšť v prednese poézie a prózy v Spojenej škole v Hlohovci.

Cieľom súťaže bolo vzbudiť hlbší a systematickejší záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru, podporiť zmysluplné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si kultivovaného vystupovania na verejnosti.

Našu školu už po druhýkrát reprezentovala Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese poézie od autorky Louise Glück – Teplý deň.

Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl z celého Slovenska. V prednese poézie súťažilo 14 žiakov a v prednese prózy 6 žiakov. Naša žiačka sa síce neumiestnila na stupni víťazov, no jej prednes zaujal nielen porotu, ale aj divákov. Konkurencia však bola veľká.

                                                                                                                      BA

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 25. 4. 2024 (štvrtok). Tento deň vyučovací proces nebude prebiehať.

2% z daní

Chceme vás veľmi pekne poprosiť o 2% z daní na naše Združenie Nepočujem. Bližšie informácie o činnosti Združenia Nepočujem aj s daným tlačivom sú tu :

Ďakujeme .

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Deň otvorených dverí

Deaflympijské dni 2023

Stále platí – motivácia je rozhodujúcim faktorom akejkoľvek činnosti, jej význam rastie priamoúmerne s mierou prepojenia činnosti so školou a tiež s vekom žiakov. Šport nie je výnimkou, pretože okrem iných nepríjemností spojených s prípravou na nejaký zmysluplný výstup športová príprava, ak nehovoríme o hraní sa na šport, bolí. Máme vlastne šťastie, že naši žiaci chápu isté medze dôstojnej reprezentácie školy a sú ochotní pripraviť sa na športové podujatie tak, aby sa ani učitelia (v tomto prípade skôr tréneri), ktorí sú zo „starej školy“, nemuseli cítiť nepríjemne.

V dňoch 23. – 25. 10. 2023 sa piati žiaci a dvaja učitelia zúčastnili Deaflympijských dní 2023 v Bratislave. Rozsah športových odvetví sa oproti predchádzajúcemu ročníku rozšíril o atletické disciplíny. Takže sa súťažilo tri dni – prvý atletika, druhý stolný tenis a bedminton, tretí florbal. Všetky súťaže prebiehali v špičkových zariadeniach ligovej a reprezentačnej úrovne. O výsledkoch je zbytočné písať (a to by mali robiť všetci naši športoví novinári), keďže neuvádzame počet súťažiacich a ich výkonnosť či iné relevantné údaje naznačujúce hodnotu výsledku. Chlapci prekvapili svojou ochotou bojovať a túžbou víťaziť. Trénera najviac poteší, keď vidí vo výkone prácu z prípravy a cíti spolu so zverencami zadosťučinenie.

OD

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24 sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8:00 hod. v priestoroch jedálne školy.

Exkurzia Nitriansky hrad

Hodnota historicky významných lokalít je pre bežného človeka priamoúmerná rozsahu poznatkov, ktoré má. Takže čím viac vopred viem, tým pôsobivejšie, ak nič neviem, v podstate obdivujem preto, lebo to robia všetci, ale sú to len múry, oltáre a maľby na stenách, pekný parčík a sochy, čím väčšie, tým skôr si zapamätám.

Na Nitrianskom hrade to funguje dokonale. Dnes je to pekné miesto odrezané od rušného moderného mesta, s nádychom histórie a rozjímavého pokoja, ale všetko je oveľa silnejšie, keď si uvedomíme, že spodná časť hradobných múrov je z veľkomoravských čias, že tu niekde (nie je to dnešná katedrála) stála najstaršia známa kresťanská sakrálna stavba  na Slovensku, žil tu Pribina, biskupstvo tu sídlilo už v roku 880, tu niekde pripravoval Svätopluk odstránenie Rastislava, tu žil sv. Bystrík z Väčšej legendy o sv. Gerardovi, tu bolo sídlo diecézy, ktorú si netrúfol zrušiť Štefan I. po znovuzískaní územia od Poliakov, tu bolo centrum Nitrianskeho vojvodstva … Je toho dosť, nie všetko dodnes viditeľné, ale genius loci funguje. To prepojenie prvkov rôznych období je asi najpôsobivejšie. Tí vnímavejší sa pokochajú unikátnou renesančnou bránou, bastiónmi, nevšednou kompozíciou chrámového trojhradia, a hlavne vzácnou nedávno odkrytou gotickou freskou smrti a korunovania Panny Márie spolu s obnaženým románskym murivom. O výhľadoch škoda hovoriť, všetky sú výrečným potvrdením významu tohto miesta.

My sme sa na dejepise celkom slušne pripravili, takže veríme, že informácie o árone škvrnitom, ktorý rastie na dvore biskupského paláca, nebudú to podstatné, čo si zapamätáme. Hoci vegetačné obdobie árona je plné zaujímavých zvratov.

                                                                                                                                                                                            OD

2 % z daní

Radi by sme vás požiadali o poskytnutie 2 % z daní pre naše občianske združenie “ Nepočujem“, ktoré podporuje vzdelávanie našich žiakov s rôznymi druhmi postihnutia.

Bližšia informácie o OZ Nepočujem a tlačivo na poskytnutie 2% z daní tu

Ďakujeme.

Dištančné vzdelávanie

Od 19.12 2022 do 22.12.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančnú formu vzdelávania z prevádzkových dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať doma podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov. Štandardné vyučovanie začne po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).