Category: Nezaradené

Dištančné vzdelávanie

Od 19.12 2022 do 22.12.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančnú formu vzdelávania z prevádzkových dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať doma podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov. Štandardné vyučovanie začne po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).

Vyučovanie vo hviezdach

Hviezdna obloha, vývoj astronómie, cesta Voyagerov k planétam Slnečnej sústavy, pozorovanie Slnka. To všetko sme zažili v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v stredu 6. septembra 2022. Počasie vyšlo perfektne, pozorovanie bolo možné a my sme odchádzali plní dojmov zo zaujímavej exkurzie.

KR

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 8.00 hod. v jedálni školy.

Všetci žiaci pri vstupe do školy sa preukážu vyplneným tlačivom o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom. Žiaci môžu tlačivo odovzdať aj cez svoje edupage konto.

Návšteva po rokoch

Trochu starší, ale stále tí istí…

41 rokov uplynulo od ukončenia ich štúdia na našej škole. Spomínali, tešili sa, obdivovali zrekonštruovanú a vynovenú budovu školy a my sa tešíme, akí úspešní ľudia sa z nich stali.

PP

Exkurzia do Martina – 28. 4. 2022

Hodnota vecí vždy rastie s ich nedostatkom, keď niečo chýba, zo samozrejmosti sa stáva vzácnosť. Koronapauza zmenila veľa vecí. Obyčajná exkurzia sa stáva nevšednou udalosťou a všetci chcú, chcú niekam ísť, niečo vidieť a zmeniť školský stereotyp. Exkurzia však  nie je výlet, musí nás niečo naučiť, rozšíriť obzor, nútiť nás klásť otázky a hľadať odpovede.

Slovenské národné múzeum v Martine sme navštívili so žiakmi rôznych odborov a ročníkov (gymnazisti, učni aj študenti nadstavbového štúdia).

Etnografická expozícia obohatí každého, bez ohľadu na odbor a ročník. Najskôr počúvame a pozeráme na kusy dreva, kovu, keramiky či látok, potom  z tých materiálov vystupujú zreteľné tvary krásnych, prepracovaných a užitočných vecí, v obraze každodenného života dedinského človeka minulosti.  Chceme ich pochopiť, predstavujeme si už nepochopiteľne ťažký život skutočných ľudí a neprestávame sa čudovať. Zarazí tá samozrejmosť, s akou tie úžasné veci ľudia kedysi vyrobili popri každodennej ťažkej práci, a s akou to my dnes všetko dokážeme prehliadať a nevedieť o tom nič. Napríklad ako hrozne ťažko a komplikovane sa z nejakej buriny (konope, ľan) dá urobiť košeľa, nohavice a že to bol vlastne jediný spôsob, ako sa dostať k slušnému oblečeniu.

Martin je klbkom historicky významných miest na malom priestore, všetky stihnete zbežne obzrieť a vybrať to, ktoré budete bližšie poznávať nabudúce.

OD

 

Odbor stolár na výstave nábytku v Nitre

Po dlhej dobe sa uvoľnili opatrenia a žiaci odboru stolár sa mohli 27. 4.  zúčastniť na výstave nábytku a bývania  v Nitre. Žiaci 2. ročníka videli nové trendy pri výrobe nábytku a získali inšpiráciu a chuť do ďalšej práce.

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023

Kritéria prijímacích skúšok nadstavbového štúdia na školský rok 2022/2023

Finančná olympiáda

Finančná olympiáda  ponúka stredoškolákom možnosť otestovať  a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž prebieha v troch kolách.  I. kolo súťaže je ukončené.  Do II. uzavretého kola, ktoré začína 22. 2. 2022 medzi  top 500 riešiteľov postúpili aj študenti našej školy. Vybraným študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

LO

POZOR! ZMENA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 8. 12. 2021  obnovujeme od pondelka 13. 12. 2021  prezenčné vyučovanie v škole.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Na stravu v pondelok je možné sa prihlásiť najneskôr ráno 13. 12. 2021 do 8:00 hod. svojim čipom, alebo telefonicky. 

Oznam o prerušení prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom naša škola prechádza od 6. 12. 2021 na dištančnú formu vyučovania do odvolania.