Školenie BOZP, kuchárskych odborov

V dňoch 4.9.2012 až 7.9.2012 všetci žiaci kuchárskych odborov absolvovali školenie BOZP s využitím IKT. Školenie s využitím IKT / v rámci prezentácie / , ktorú pripravila p. Baranová všetkých žiakov zaujala.