Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 8.00 hod. v jedálni školy.

Všetci žiaci pri vstupe do školy sa preukážu vyplneným tlačivom o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom. Žiaci môžu tlačivo odovzdať aj cez svoje edupage konto.