Srdce

Je našim najdôležitejším orgánom, je symbolom lásky, je tiež veľmi zaujímavým objektom poznania.

Niečo z jeho tajomstiev sme sa pokúsili spracovať v projekte v rámci PK prírodovedných predmetov. Fungovanie srdca a rôzne zaujímavosti sme spracovali z predmetov: biológia, fyzika, matematika a chémia.

KR