Stredoškolák 2013

Dňa 19.11.2013 sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnil 17.ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom STREDOŠKOLÁK, servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych základných škôl, na ktorom sa prezentovali aj my. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci zo 4. Gym “gymnázia “J. Kučera a D.Speváková , a žiačka zo 4. TIS “SPŠO” M.Ďuračková.