Stredoškolák

Dňa 22. novembra 2011 sme sa zúčastnili už tradičného podujatia  STREDOŠKOLÁK, ktoré organizačne zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Žiari nad Hronom. Je to servis profesijných informácií pre voľbu povolania, ktorý je určený žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ. Naše stredné školy zastupovali výchovná poradkyňa Mgr. Eva Cinkaničová, Bc. Janka Baranová, ktorá pripravila prezentáčný stánok a žiačka 5. GYM triedy Katrin Prokeinová.

no images were found