Účelové cvičenia v prírode

V pondelok 15. októbra 2012 sa uskutočnilo účelové cvičenie v prírode, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. ročníkov SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, SPŠO pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej a OU internátneho v Kremnici.

Žiaci najprv absolvovali školenie o poskytovaní prvej pomoci v rámci zdravotnej prípravy, osvojovali si základy topografie a CO. Potom nasledoval turistický pochod na Kremnické Bane cez Revoltu späť do školy.

Kvôli IMATRIKULÁCII sa účelové cvičenie v prírode pre žiakov 1. ročníkov SOŠ, SPŠO a OU presunulo až na 25. október 2012. Po úvodnom školení nasledoval turistický pochod smerom na Kalváriu – Ozdravovňu Slniečko – Revoltu a späť do školy.

Vedúcim účelového cvičenia v prírode bol Mgr. Miloš Tatár.

Vďaka krásnemu jesennému počasiu žiaci zažili príjemné chvíle v prírode.

 Mgr. Miloš Tatár

neboli nájdené žiadne obrázky