Kurz ochrany života a zdravia

Je to trojdňový kurz určený pre žiakov 3. ročníkov všetkých typov našich stredných škôl, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 24. októbra 2012. Vedúcim kurzu bol Mgr. Miloš Tatár.

Prvý deň žiaci absolvovali kurz o poskytovaní prvej pomoci. Odbornou lektorkou bola

p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorá pomocou videokaziet priblížila žiakom postup poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch úrazov. Na figuríne si všetci žiaci vyskúšali resuscitáciu (dýchanie z úst do úst a masáž srdca).

Potom nasledoval turistický pochod na Jarabicu, Šturec, Kalváriu a späť do školy. Druhý deň sme si naplánovali náročnejší turistický okruh: Štós – Psychiatrická nemocnica – škola. Tretí deň sme prešli ďalším kremnickým vrchom – Krahulským štítom na Krahule a späť cez Vodopády do Kremnice.

Cieľom kurzu ochrany života a zdravia bolo naučiť žiakov poskytovať účinnú prvú pomoc, získať základy topografie a CO, naučiť sa orientovať a pohybovať v prírode, vidieť neopakovateľnú krásu, ktorú nám aj vďaka nádhernému počasiu ponúkla pestrofarebná jesenná príroda.

 Mgr. Miloš Tatár

neboli nájdené žiadne obrázky