Za vzdelávaním do Londýna

 Cesta lietadlom bola skutočným zážitkom. Krajina z výšky, aj keď popretkávaná najrôznejšími a neočakávanými obrazcami oblakov dávala jasne najavo, že je len jedna, vždy tá istá, naša Zem. Mohutná a sebaistá. Akoby ju vôbec neoslnila ľudská schopnosť lietať a akoby sa stále na nás obracala s nemou výčitkou. Po pristátí, už po pár minútach letu, sa na nej nedokážeme dohovoriť. Stávame sa cudzincami pred úradmi a bezradne umlčaní pred sebou navzájom.

Ako učiteľka cudzích jazykov rada učím najmä anglický jazyk, aj keď o tom už nerozhodujem celkom sama. Rozhoduje záujem mojich študentov.

Potešilo ma, keď mi kolegyňa, pani učiteľka Skaličanová, povedala, že iniciuje projekt pre mobilitu pracovníkov v oblasti školského vzdelávania spolufinancovaný Európskou úniou. Projekt Počúvať srdcom bol schválený a v rámci programu Erasmus Plus dostala naša škola finančnú podporu pre štyroch učiteľov na dvojtýždennú stáž v anglicky hovoriacej krajine.

Ja som sa cez letné prázdniny zúčastnila kurzu v Londýne. Absolvovala som šesť vyučovacích hodín denne, určených na rozvoj jazykových, komunikačných a metodických kompetencií. Stretla som sa s učiteľmi rôznych krajín a debatovali sme hodne o tom, ako pomôcť našim študentom, pretože v skutočnosti niet mladého človeka, ktorý by nechcel rozumieť a rozprávať anglicky.

A Londýn? Ten treba zažiť. Je predovšetkým rôzny a každý si môže nájsť svoje miesto. Odporúčam pozrieť si najmä snemovne anglického parlamentu, Westminsterskú katedrálu a zájsť si pozrieť divadelnú hru do Shakespeare Globe. Starému Shakespearovmu jazyku často nerozumejú ani Angličania, preto sú jeho hry spracovávané vizuálne a majú čo povedať aj cudzincovi.

Ak naberiete odvahu, môžete si požičať bicykel a vyskúšať jazdu vľavo, ak nie, môžete len tak pozorovať veľmi zaujímavé spolužitie áut, poschodových autobusov a bicyklistov v mestskej doprave. Londýn je expert na tolerantnú dopravu.

Nakupovať môžete za celkom prijateľné ceny na inak neuveriteľne preplnenej Oxord Street. Moji spolužiaci, učitelia anglického jazyka z Ázie hovorili, že sa tam vďaka malému osobnému priestoru cítia ako doma.

Oddýchnuť a vychutnávať si priestor môžete v parkoch, kde sa môžete zapojiť do najrôznejších športových a kultúrnych akcií. Určite natrafíte na veveričky, aj keď tie sú nielen v parkoch, ale v celom meste. A údajne sú v Londýne aj mestské líšky.

Ak sa chcete vyhnúť turistom, mestskému ruchu i parkovým atrakciám, odporúčam navštíviť okolie súdnych budov. Strohé, elegantné budovy s malými námestíčkami a dvormi, so starostlivo upravovanou zeleňou, malými fontánkami a formálne oblečenými zamestnancami úradov.

Zvláštnu tvár dostáva Londýn v čase obeda, keď sa mení na jednu veľkú reštauráciu. Zapĺňajú sa i najmenšie zelené plochy piknikujúcimi Londýnčanmi. Prázdnu lavičku nenájdete a na uliciach sa desiatuje – obeduje aj postojačky. Nakoniec v typicky anglických puboch je zvykom pri popíjaní a debatovaní stáť.

A samozrejme neďaleký Oxford. Ako učiteľka som si ho nemohla odpustiť.

Zaujímavé by mohli byť aj blšie trhy, pouličné manifestácie, múzeá a galérie, mosty, veže… Sú to témy, o ktorých môžem rozprávať mojim študentom a spríjemniť im rutinný tréning zvládania cudzieho jazyka. Aj keď získavanie metodických kompetencií bolo dôležitou súčasťou kurzov, motivácie nikdy nie je dosť.

Budúce letné prázdniny sa na podobnú vzdelávaciu cestu pripravujú moje kolegyne. Pani učiteľka Skaličanová, Ondrejková a pani zástupkyňa Papšová. Pretože nielen na hodinách anglického jazyka sa dá vyučovať angličtina. Jazyk by sa mal používať a trénovať v prirodzených situáciách, ktoré sú pre učiaceho sa blízke. Prekladať kľúčové slovká do angličtiny by mala byť samozrejmosť najmä v odborných predmetoch. Ale nemusíme hneď projektovať vzdialenú budúcnosť. Učitelia anglický jazyk využijú pri organizovaní ďalších projektov, pri zbieraní informácií, či už z oblasti vyučovania svojho predmetu, či vzdelávania vôbec.

Naša škola sa orientuje na študentov so sluchovým postihnutím. Preto potrebujeme byť v spojení so svetom, poznať metódy práce a výsledky, ktoré dosahujú podobné školy v zahraničí, nadväzovať s nimi kontakty, uzatvárať partnerstvá.

Sme škola, ktorá rieši spoločné vzdelávanie študentov so sluchovým postihnutím so študentmi  s vývinovými poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou, čo vytvára ďalší a významný rozmer, v ktorom by sme si chceli so svetom podiskutovať.

Práce máme dosť. Pretože nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny. My chceme túto vzájomnosť podporovať nielen vo vnútri našej školy, v Kremnici a vzhľadom na našich internátnych študentov v rámci Slovenska, ale chceme byť aj súčasťou Európy a sveta.

Mgr. Marta Medzihradská