Živánska v prírode- prezentácia

Dňa 24.6.2014 v priestoroch POV prebehla prezentácia a samotná príprava žiakov kuchárskeho odboru na akciu „ ŽIVÁNSKA V PRÍRODE“. Žiaci si pomocou prezentácie sami pripravili balíčky živánskej.