19. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnil v Žiari nad Hronom už 19. veľtrh cvičných firiem. Na tomto veľtrhu  cvičné firmy súťažili  o najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,  najlepší slogan cvičnej firmy, najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy, najlepší katalóg cvičnej firmy. Naši žiaci si so záujmom prezreli jednotlivé stánky, získali nové skúsenosti, ktoré môžu následne aplikovať na vyučovacích hodinách odborných predmetov.