Category: 2015

POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU

Ako každý rok aj tohto roku dňa 16. decembra  2015 sme sa stretli v školskom internáte pri vianočnom  posedení. Vianočnú atmosféru sme navodili krásnym vianočným  stromčekom a pekným programom.

Chcem vedieť viac

SÚŤAŽ V STOLNOM TENISE

     Pondelkové popoludnie dňa 14. decembra 2015 spestril a športového ducha navodil  „Stolný tenis“, ktorý sa uskutočnil v školskom internáte. Dievčatá a chlapci si zmerali sily a niečo urobili pre svoje zdravie.

Chcem vedieť viac

NÁVŠTEVA „SLOVENSKÉHO BETLEHEMU „ V RAJECKEJ LESNEJ

   Utešená severoslovenská vieska Rajecká Lesná ukrýva jedinečnú raritu, najväčší drevený pohyblivý  betlehem v Európe. Vďaka tomuto betlehemu, dielu miestneho majstra Jozefa Pekaru sem denne smerujú ľudia z celého Slovenska i z okolitých krajín.  Aj my sme dňa 15. decembra 2015 smerovali spolu so ZŠ a Robkom Colotkom do Rajeckej Lesnej, kde sme si pozreli betlehem.  Betlehem označovaný ako Slovenský  zobrazuje nielen narodenie Ježiška so všetkým, čo k tomu patrí, ale i Slovensko s jeho tradičným životom, kultúrou a remeslami. Betlehem sa nám veľmi páčil a odniesli sme si veľa  pekných zážitkov.

Chcem vedieť viac

Stužková nie ako každá iná

16. 12. 2015 Viedeň

Tohtoročná  stužková vyzerala inak, ako sme na našej škole zvyknutí. Predvianočná Viedeň s vianočnými trhmi a s prehliadkou historického centra mesta nám nahradila vyzdobenú sálu klasickej stužkovej slávnosti. Myslíme si, že sme o nič neprišli.  Tak isto bola zábava a kopec  srandy. Naša stužková bola iná a o to nám išlo. My sme nadmieru spokojní.

maturanti z 5. TIS

Vianoce

AIDS- prednáška

Pravidelne každý rok  1. decembra si pripomíname „Svetový deň boja proti AIDS.“ Dňa 10. decembra 2015 sme si tento deň pripomenuli prednáškou pod názvom „AIDS“, kde si žiaci zopakovali, čo je to AIDS, aká je prevencia proti AIDS, ako sa vírus prenáša, ako sa vírus HIV neprenáša,… S danou problematikou oboznámila žiakov 4. TIS, 4. KCH, 4. S p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

Chcem vedieť viac

Exkurzia v pálenici

Dňa 9.12.2015 sa žiaci 4.KCH pod vedením triedneho učiteľa  zúčastnili exkurzie v Pálenici v Kremnici. Zoznámili sa s potrebným  zariadením  na výrobu alkoholu  ako aj s výrobným postupom  prípravy alkoholu.

Chcem vedieť viac

Dvere ostávajú otvorené alebo DOD na našej škole

3. december 2015 patril u nás Dňu otvorených dverí. Je to jedna z mála príležitostí, ako verejnosť presvedčiť, že naša škola je skutočne jedinečná v možnostiach tvorivého a zaujímavého prístupu k práci na bežných vyučovacích hodinách.

Tento rok sa niesol v súťažnom duchu. Návštevníci plnili rozmanité úlohy (aké sú u nás skutočne bežnou súčasťou vyučovania), za ich splnenie získali indície, na základe ktorých hádali známe príslovie, porekadlo či názov rozprávky. Kto vyskúšal, potvrdí, že nešlo o detskú zábavku. Za úspešné rozlúštenie dostali malú odmenu.

Na chodbách školy sa stretávali sluchovo postihnutí žiaci so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a aj s tými, ktorí boli len zvedaví, ako to u nás vyzerá (možno niektorí ani neboli zvedaví, ale donútení, či ochotní uliať sa z nejakej hodiny). Mohli si prezrieť školu vybavenú modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou v rámci projektu Moderná SOŠ, nový oddychový kútik pre žiakov z prostriedkov projektu Počúvať srdcom v rámci programu Erasmus+.

Vyučujúci sa snažili žiakov ZŠ presvedčiť, že práve naša škola s málopočetnými triedami je tá najideálnejšia pre sluchovo postihnutých žiakov, ktorí chcú byť vo svojej komunite a nie stratení (či po jednom roztratení) niekde medzi počujúcimi spolužiakmi, ale zároveň nechcú stratiť kontakt s počujúcimi rovesníkmi, ktorí majú vývinové poruchy učenia a maximálne im vyhovuje malý kolektív a pokojná, priateľská atmosféra, v ktorej si napokon sami uvedomia, že sú pripravení bez problémov nastúpiť do zamestnania či pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole .

                                                                                                                                 OJ

Vyhodnotenie Fotografickej súťaže leto 2015


 

 

 

 

Vyhodnotenie Fotografickej súťaže leto 2015:

1. miesto Paľová Dominika 4.TIS – Tjome, na konci sveta
2. miesto Paľová Dominika 4.TIS – Letná krása
3. miesto Erneková Ľubica 5.TIS – Po žatve

GRATULUJEME

Už dvakrát

 Už dvakrát žiaci 1. PJ navštívili profesionálne divadlo – Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa tanečných kurzov, počas ktorých sa zoznámili so zemnými a stojacími variáciami, čo znamená, že pod profesionálnym a empatickým vedením lektorov nás učili technické prevedenie tanečných prvkov. O svoje tanečné zručnosti sa s nimi podelili profesionálni tanečníci, ktorí im venovali nielen čas… Unavení a vďační  pokračovali v „európe šoping centre“ a  výlet  skončili sladko .

Chcem vedieť viac