20. ročník festivalu ZUČ

Dva dni súťaženia a mesiace práce  a prípravy stáli za to. Na  20. ročníku záujmovo-umeleckej  činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže, ktorý sa konal v dňoch 3. – 6. 5. 2012 v Bratislave sa zúčastnili aj naši žiaci . Usporiadateľom festivalu bola nadácia  Vlada Kulíška  „ Počuť srdcom „ v spolupráci so ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ulici pod záštitou Ing. Silvie Gašparovičovej, manželky prezidenta SR. Súčasťou prehliadky bol Benefičný koncert v divadle  Aréna.

Naši žiaci  Mária  Antalová, Ľuboš  Čičmanec, Nikola  Šomšáková, Barbora  Huťková, Július  Nébus, Kvetka  Hederváriová, Mária  Rafajová  a Jana  Kováčová súťažili v pantomíme- veľké skupiny  „ Zumba „, kde získali pekné 2. miesto. Za čo im

„ GRATULUJEME „