Category: Súťaže

Deaflympijské dni 2022 – druhý diel

29. – 30. 11. 2022

Tak ako organizátori sľubovali v októbri, zišli sa účastníci Deaflympijských hier 2022 koncom novembra opäť.  Tentokrát  sa pavúkmi kvalifikácií aj play off zápasov v bedmintone aj florbale prehrýzali naši chlapci v rovnakom počte ako v prvom kole, len s menšími obmenami v nominácii. Žiada sa mi napísať, že išli len tí, ktorí prešli vražednou kvalifikáciou, ale to by som klamal, zmeny nastali v dôsledku zdravotných problémov. To však neznižuje hodnotu prípravy chlapcov, úsilia športovcov aj ich trénerov.  Tí, čo vedia, vlastne nepotrebujú trénera. Skúste však naučiť  florbal niekoho, kto síce veľmi chce, ale ešte mesiac pred podujatím nevie, ako sa pohnúť (a už vôbec nie pobehnúť) s loptičkou na hokejke. Okrem toho nevie ani o tom, že to nevie, veď v telke je to také jednoduché.  Špičkové športoviská – haly s parametrami a vybavením profesionálnych súťaží sú zárukou, že všetky zápasy budú hrané s hraničným nasadením, opäť pohodlné ubytovanie, skvelá strava, bohatý sprievodný program – prehliadka predvianočného starého mesta a predovšetkým jump aréna, to nemajú žiaci každý deň.  Vďaka takýmto akciám sa zo študentského života stáva v zrelšom veku spomienky hodná fáza života, pre mnohých je to na veľmi dlhý čas jediný zážitok podobného druhu. 

Ďakujeme organizátorom za pozvanie, držíme palce, aby sa deaflympijské hry organizovali aj naďalej, samozrejme s účasťou kremnických športovcov.

OD

Celoslovenská súťaž Hlohovec 2022

V Hlohovci sa 22. novembra  konala Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť, ktorej cieľom bolo vzbudenie hlbšieho a systematickejšieho záujmu o slovenský jazyk a literatúru. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy.

ZA

Vytrénuj svoj mozog

Štartuje ďalší ročník finančnej olympiády, do ktorého sa samozrejme zapojí aj naša škola.  Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a  porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé dve prebehnú formou online testu, tretie bude organizované prezenčnou formou v priestoroch nadácie PARTNERS v Bratislave.  

Tak, ako minulý školský rok, aj teraz si budú môcť naši študenti overiť svoje finančné vedomosti. Všetkým držíme palce pri riešení zaujímavých úloh.

LO

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 19.10. 2022 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Odbornom učilišti v Námestove.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok z 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednom rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťažili štyri družstvá: z Popradu, z Vranova nad Topľou, z Námestova a z Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť – vedomostný test – naše družstvo získalo plný počet bodov /50b/.
  2. Praktická časť 1 – výroba domácich rezancov a špenátových mašličiek – naše družstvo získalo 20 bodov z 35 bodov.
  3. Praktická časť 2 – zhotovenie tašky na plece s aplikáciou – maximálny počet bodov 45 bodov, naše družstvo získalo fantastických 30 bodov.

V súťaži sme sa umiestnili na 4. mieste. Žiačky získali cenu poroty za usilovnosť a nezabudnuteľný zápal, ktorý preukázali v praktickej časti súťaže.

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce. Veľká vďaka patrí usporiadateľovi Odbornému učilišťu v Námestove za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich aj o ich pedagogický dozor.

BA

Prezentácia žiackych prác 2. SDP

Dňa 18.10. 2022 sa konala otvorená hodina – vyučovacia jednotka  /6 vyučovacích hodín/ v predmete OVY v triede 2. SDP.

             Žiačky sa v mesiacoch september a október intenzívne  pripravovali nielen v škole ale aj doma /poďakovanie patrí aj mamičkám/ na Celoslovenskú súťaž zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce.

Na otvorenej hodine žiačky  preukázali získané vedomosti  vo vedomostnom teste /30 minút/ a svoje praktické zručnosti ukázali pri výrobe domácich rezancov a špenátových mašličiek  /60 minút / a zhotovení tašky na plece s aplikáciou /90 minút/. Bohužiaľ pracovný postup zhotovenia tašky je náročný, žiačky nestihli v časovom limite tašku dokončiť.

           Celoslovenská súťaž sa koná 19.10. 2022 v Námestove, zúčastníme sa aj my.

Držte nám palce!

Deaflympijské dni 2022

Popri všetkých negatívach spojených s koronavírusom  sa  absencia športových podujatí, a predovšetkým tých, čo sú mimo školy (čím ďalej tým lepšie), podpísala paradoxne pod chuť a ochotu žiakov obetovať hoci aj to osobné pohodlie, čo obostrelo všetky školské zariadenia ako smogový opar.

Deaflympijské dni 2022 v dňoch 4. a 5. októbra prišli naozaj vhod, okrem športových zážitkov výborné zabezpečenie –  strava, ubytovanie, program. Kto aspoň trochu pozná sluchovo znevýhodnených, vie, čo pre nich znamená na tri dni sa ocitnúť opäť v ilúzii zdravého komunitného študentského prostredia, v akom sa bežne pohybovali  ich rodičia v čase, keď sa koncentrovali do dvoch-troch škôl  pre nich štátom zriadených a zdobili napríklad aj športoviská zápalom a výkonmi, ktoré bežná populácia len ťažko pochopí.

Je dobré, že organizátori rozdelili program hier do dvoch celkov, motivácia práce na hodinách telesnej výchovy či v rámci záujmových krúžkov je výrazne vyššia. Bez ohľadu na  konkurenciu v jednotlivých disciplínach je u žiakov prirodzené podať vrcholný výkon, čo pri početnej diváckej kulise na špičkových športoviskách nie je vôbec jednoduché. Kto tam bol, videl a cítil, že išlo o skutočný šport a adrenalín, žiadna nevraživosť či neprajnosť – gratulácie a pochvaly bez ohľadu na školu, pohlavie či vek.  Tak opäť v novembri!

OD

28. ročník festivalu ZUČ

Festival záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí je najvýznamnejšou súčasťou práce Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom, ktorej poslaním je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festivalu sa zúčastnili aj naši žiaci v dňoch 6. 5. – 8. 5. 2022 v Bratislave.

Scénická časť podujatia sa konala v bratislavskom DK Zrkadlový háj. V kategórii pantomíma – rôzne malá skupina súťažili Patrik (z 2. S) a Erik (z 1. S) s vystúpením pod názvom  Srdce, získali pekné 2. miesto.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Piatkový večer bol venovaný benefičnému koncertu Počuť srdcom, večer bol plný emócií, zábavy a úžasných výkonov.

Z Bratislavy sme si odniesli okrem spomínaného ocenenia aj veľa zážitkov a nových priateľstiev. Práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou. V nej vidíme výsledky našej práce, ktorú žiaci dosiahli pod naším vedením.

                                                                                                                                                                                            Schw

Celoslovenská súťaž OU

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky 3. PJ Anna Mária Vajová a Radoslava Vlastimila Šarköziová pod vedením triednej učiteľky Bc. Marty Drozdovej zúčastnili Celoslovenskej súťaži zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti Mila Urbana v Námestove.

Dievčatá sa z 13 súťažných družstiev umiestnili na 3. mieste.

Súťaž prebiehala nasledovne:

  • v prvej časti absolvovali test zameraný na teoretické vedomosti
  • v druhej časti pripravovali pokrmy studenej kuchyne podľa zadania, preukázali svoje praktické zručnosti a kreatívne myslenie pri zhotovení chuťoviek, chlebíčkov a šalátu na zeleninovom hniezde.BA

PIŠQWORKY

Krížiky a kolieska.

Snáď každý z nás túto hru na štvorčekovom papieri hral, ale hrať s pravidlami, na 5 symbolov a so šikovnými rovesníkmi nie je žiadna sranda.
Súperi boli lepší, my sme zažili kopu srandy a tešíme sa na šúťaž o rok.

 

Deaflympijské dni 2019

V dňoch 9. a 10. októbra 2019 sme sa v Bratislave zúčastnili Majstrovstiev SR v stolnom tenise a Majstrovstiev SR v atletike nepočujúcej mládeže. Naši žiaci získali množstvo cenných kovov v rôznych športových disciplínach. Srdečne im gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník deaflympiády.