Category: Súťaže

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si vytvárame, ani o tom nevieme, a sme veľmi prekvapení, keď sa z toho nášho malého sveta nedá vyjsť von, už len pozeráme, ako sa všetko vzďaľuje a zmenšuje. Len mydlové bubliny v rukách umelca sa spoja, tam sa to dá, a práve to sme urobili v jednej z etúd. Celé umenie je  o momente, kedy sa z boľavého nácviku stáva tvorivý proces, kde sa každý detail prejaví v konečnom tvare. Do tohto momentu sme dospeli (bolo to tesné, asi dva dni pred odchodom),  – dôkazom je situácia, keď sme pod tlakom technických problémov nestihli nácvik programu na veľkom javisku a spontánne sme sa stretli v zákulisí, ako na čítačke v divadle sme všetko do najmenšieho detailu prešli a vedeli sme, že to bude správne, nie dobre v zmysle nácviku, správne v zmysle myšlienky. O hodnote skúseností v oblasti realizácie programu na veľkom javisku v spolupráci s profesionálnymi technikmi netreba hovoriť.

Sprievodný program bol bohatý a rôznorodý, niet čo ľutovať, snáď len to, že takáto dlhodobá práca je na „jedno použitie“, že nemáme možnosti konfrontácie s inými strednými školami.

OD

Celoštátna súťaž OU na našej škole

V tomto školskom roku Celoštátnu súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál zorganizovala naša škola.

Vo štvrtok 25. apríla sa stretlo v priestoroch kuchárskej dielne 10 súťažných družstiev z týchto škôl: OUI Valaská, OUI Kremnica, SŠI Michalovce, OUI Poprad, OUI Želovce, OUI Nová Ves nad Žitavou, SŠ Hlohovec, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Tornaľa.

Súťažné družstvá si teoretické vedomosti preverili formou testu a praktické zručnosti preukázali na pracovisku, kde pripravili súťažné jedlo torteliny so špenátom a syrom Lučina. Porota ohodnotila výkony jednotlivých družstiev bodovaním. Víťazné družstvá získali hodnotné ceny a ostatní účastníci súťaže boli obdarovaní vecnými cenami.

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 10. 4. 2024 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na OUI v Poprade.

Už po tretíkrát sme sa súťaže zúčastnili aj my. Po školskom kole prípravy na súťaž bolo vybraté dvojčlenné družstvo žiačok 3. SDP – Katarína Lešková a Nikoleta Takácsová pod vedením pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test
  2. Praktická časť 1: zhotovenie lievancovej tortičky
  3. Praktická časť 2: zhotovenie prestierania

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a vďaka patrí aj usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu v Poprade, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA

Reč peňazí

Porozumieť reči peňazí sme sa pokúsili absolvovaním rovnomenného kurzu  pod projektom 5 peňazí. Poznať, akú taktiku používajú obchodníci, aby nás nalákali ku kúpe tovaru a vedieť, ako tejto taktike nepodľahnúť je otázkou, ktorú sme sa pokúsili vyriešiť. Kurz sme absolvovali a zapojili sme sa aj do súťaže. Teraz si len držíme palce, aby výhra poputovala aj k nám.

KR

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov OU

Dňa 14. novembra 2023 sme sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť na Spojenej škole v Hlohovci.

Súťaže sa mohli zúčastniť najviac dvaja žiaci z každej školy, pričom v každej kategórii boli hodnotení ako jednotlivci. Škola, ktorá mala súťažiacich v oboch kategóriách, bola hodnotená aj ako družstvo.

Tento rok sa súťaže zúčastnila len jedna žiačka z nášho odborného učilišťa Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese prózy. Cieľom súťaže je hlavne vzbudenie záujmu žiakov odborných učilíšť o slovenský jazyk a literatúru, podporiť plnohodnotné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si vystupovania na verejnosti.

My sme sa držali hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

BA

Deaflympijské dni 2023

Stále platí – motivácia je rozhodujúcim faktorom akejkoľvek činnosti, jej význam rastie priamoúmerne s mierou prepojenia činnosti so školou a tiež s vekom žiakov. Šport nie je výnimkou, pretože okrem iných nepríjemností spojených s prípravou na nejaký zmysluplný výstup športová príprava, ak nehovoríme o hraní sa na šport, bolí. Máme vlastne šťastie, že naši žiaci chápu isté medze dôstojnej reprezentácie školy a sú ochotní pripraviť sa na športové podujatie tak, aby sa ani učitelia (v tomto prípade skôr tréneri), ktorí sú zo „starej školy“, nemuseli cítiť nepríjemne.

V dňoch 23. – 25. 10. 2023 sa piati žiaci a dvaja učitelia zúčastnili Deaflympijských dní 2023 v Bratislave. Rozsah športových odvetví sa oproti predchádzajúcemu ročníku rozšíril o atletické disciplíny. Takže sa súťažilo tri dni – prvý atletika, druhý stolný tenis a bedminton, tretí florbal. Všetky súťaže prebiehali v špičkových zariadeniach ligovej a reprezentačnej úrovne. O výsledkoch je zbytočné písať (a to by mali robiť všetci naši športoví novinári), keďže neuvádzame počet súťažiacich a ich výkonnosť či iné relevantné údaje naznačujúce hodnotu výsledku. Chlapci prekvapili svojou ochotou bojovať a túžbou víťaziť. Trénera najviac poteší, keď vidí vo výkone prácu z prípravy a cíti spolu so zverencami zadosťučinenie.

OD

Súťaž murárov v Košiciach

Dňa 16. mája sa  dvaja chlapci z odboru murár zúčastnili celoštátnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť  Slovenskej republiky.

Témou praktickej časti bolo uloženie obrubníka do betónu a zasypanie drvinou. V teoretickej časti si overili svoje vedomosti formou testu.

Do súťaže bolo zapojených 10 družstiev z rôznych častí Slovenska. Naši chlapci Dominik Oláh a Dávid Didi si domov priniesli krásne 2. miesto a Dominik Oláh aj 1. miesto za najlepšieho murára, pretože okrem výborne odvedenej práce ani v teste nestratil žiaden bod. Gratulujeme!

                                                                                                           PK murár, stolár               

Celoslovenská súťaž v odbore PJ

Dňa 10. 5. 2023 sme sa zúčastnili  Celoslovenskej súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál v Spojenej škole internátnej – Snina. Našu školu reprezentovali dve dievčatá z 2. PJ triedy.

Cieľom súťaže nebola len prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, ale aj získavanie vzájomných kontaktov a skúseností.

Aj napriek tomu, že sme si zo súťaže neodniesli víťazný pohár, sme spokojné a tešíme sa zo spoločne prežitých chvíľ mimo školy aj s našou triednou učiteľkou. 

HK

29. ročník ZUČ

Tvorivý zápal je to kľúčové, čo prácu v škole z rutinného plnenia povinností mení na niečo, čo nás skutočne obohacuje, umožňuje osobnostný posun. Mám na mysli žiakov i učiteľov. Práve reciprocita ešte umocňuje hodnotu tvorivého procesu. To všetko sme dlhodobo zažívali počas prípravy divadelného predstavenia Portrét Doriana Graya so žiakmi rôznych odborov. Išlo o adaptáciu  románovej predlohy Oskara Wilda do podoby pantomímy. Predstavenie sme predtým využili ako súčasť programu osláv storočnice školy, teraz ako súťažné vystúpenie na 29. ročníku festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave.

Od 4. do 7. mája sme absolvovali javiskové skúšky (vlastné aj skúšky iných súborov) so všetkými drobnými aj väčšími úskaliami, ktoré prináša realizácia divadelného predstavenia na veľkom javisku, benefičný koncert nabitý naozaj profesionálnymi varietnými číslami, sprievodný program, súťažné vystúpenie, konfrontácie so žiakmi iných škôl, debaty o divadle aj o úplne iných veciach, situácie, ktoré v škole jednoducho zažiť nemožno. Napríklad májový Slavín vo večernom bezvetrí pod obrovským mesiacom v splne alebo „krížovú cestu“ zo ZOO na Drotársku ulicu v časovej tiesni. A hoci nie sme stotožnení s pohľadom poroty na predvedené výkony,  naše tretie miesto berieme s nadhľadom, vysoko hodnotíme ocenenie Patrika Mesároša za najlepší individuálny výkon v kategórii a pri konečnom sumári prežitého sme sa zhodli, že sa vec oplatila, že aj keď o skutočnom rozsahu námahy a úsilia, ktoré realizácia takejto divadelnej formy vyžaduje, budeme ťažko niekoho presviedčať, asi to urobíme znova, keď bude príležitosť.

Pridaná hodnota pre učiteľa – stretnutie s bývalými študentmi, s tými, čo sa s vami vystískajú a hrdo sa hlásia k svojej strednej škole.

                                                                                                                                                                            OD

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore služby a domáce práce

Dňa 19. 4. 2023 sa konala Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore služby a domáce práce na Spojenej škole vo Vranove nad Topľou.

Súťaže sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo žiačok 2. SDP – Barbora Kubíková a Lenka Maňúchová pod vedením svojej pani učiteľky J. Baranovej.

Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov odborných učilíšť, získavanie vzájomných kontaktov a skúseností a v neposlednej rade vzbudiť a udržať záujem žiakov o učebný odbor.

Súťaže sa zúčastnili družstvá z Popradu, Vranova nad Topľou, Námestova, Michaloviec, Prakoviec a Kremnice.

Program súťaže:

  1. Teoretická časť súťaže: vedomostný test.
  2. Praktická časť 1: výroba nepečeného koláčika včelie úliky.
  3. Praktická časť 2: zhotovenie obliečky na vankúš s aplikáciou.

V súťaži sme sa umiestnili na 6. mieste .

Ďakujeme za podporu všetkým, ktorí nám držali palce a veľká

vďaka patrí usporiadateľovi súťaže Odbornému učilišťu vo Vranove nad Topľou, za perfektnú prípravu súťaže a celodennú starostlivosť o súťažiacich.

BA