21. Stredoškolák

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom usporiadali 21. novembra 2017 v Mestskom kultúrnom centre 21. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa tradične zúčastnila aj naša škola.

Priestor vymedzený organizátorom bol aj tento rok pre naše štyri školy dosť tesný. Umiestnením jednotlivých odborov v rámci nášho stánku sme sa snažili zdôrazniť, že na našej škole máme aj študijné (gymnázium, technické a informatické služby a drevárska a nábytkárska výroba), aj učebné odbory (kuchár, stolár, murár).

Študijné odbory sa tento rok mohli pochváliť dvomi úspechmi – víťazstvom na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach a projektom grafických systémov CAD/CAM systémy – pomoc sluchovo postihnutým v praxi.

Učebné odbory sa už tradične prezentovali ukážkou stolárskych a ochutnávkou kuchárskych výrobkov.

Možno mali niektorí problém nás nájsť :-), ale kto hľadal, našiel a presvedčil sa, že naše školy skutočne majú záujemcom čo ponúknuť.

OJ