Andrea Ondrejkova

Author's posts

Červené stužky

17. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek dnes 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 2. S.

Imatrikulácie u stolárov

Aj tento rok sme prijímali do cechu stolárskeho chlapcov z 1. S.

Aby sa mohli stať právoplatnými členmi, museli splniť na pohľad jednoduché úlohy, ktoré si vylosovali. Pílenie, pribíjanie klincov či dlabanie. Lenže nástroje boli tupé a nezvyčajné. Tak sa im úlohy dosť ťažko plnili. Nakoniec svoje úlohy všetci úspešne zvládli a slávnostne boli prijatí do cechu stolárov.

ČL

Stredoškolák

Dňa 28. novembra 2023 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom Centrum poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom usporiadalo v spolupráci so žiarskym MsKC 25. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa už tradične zúčastnila aj naša škola.

Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných a učebných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl. V tomto roku sa prezentovalo celkom 36 stredných škôl z piatich okresov.

BA

Plavecký výcvik

O účinnosti plávania z hľadiska motoriky, koordinácie, kondície, svalovej činnosti, držania tela, rehabilitácie, dýchania … netreba hovoriť, neexistuje asi univerzálnejšia pohybová aktivita (v porovnaní s behom zapája viac svalových partií a nezaťažuje kĺby). Súčasťou vzdelávania a výchovy sú isté  pohybové zručnosti, ktoré sú jednoducho nevyhnutné – ktorý neplavec nezažil aspoň raz v živote trápny slalom výhovoriek, keď nechcel či nemohol priznať svoju kompromitujúcu „diagnózu“ (ktorá býva, žiaľ, dedičná). Aj by sa naučil, ale nejako ho nikto neučil a potom nebolo s kým a potom už bolo neskoro.

Aj vďaka finančnej pomoci Deaflympijského výboru Slovenska sme v dňoch 14. – 16. 11. 2023 absolvovali so žiakmi SOŠ a gymnázia plavecký výcvik – ako preventívne opatrenie pred sebaponižovaním počas letných dovoleniek, či kurz poznania rozdielov medzi „plávaním“ ako prostriedkom záchrany pred nebezpečenstvami vodného prostredia a kontrolovaným športovým pohybom. Tento rozdiel väčšina ľudí nikdy nespozná, ale je dôležité aspoň o ňom vedieť z vlastnej skúsenosti. Príjemne nás prekvapili plavecké podmienky na Mestskej krytej plavárni v Žiari nad Hronom,  možno aj preto sme sa všetci niekam posunuli (paradoxne najviac tí, ktorí mali pocit, že už plávať vedia).

OD

Príprava občerstvenia

Dňa 16.11. 2023 oslavovala Spojená škola internátna v Kremnici 120. výročie svojho založenia. Odbor na našom OUI – práca pri príprave jedál – sa podieľal na príprave občerstvenia.

Sadenie žltých krókusov

14. 11. 2023

V septembri sa aj naša škola prihlásila do projektu Krókus/Šafran, ktorý začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich štátov. Na Slovensku ho zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V októbri sme dostali zásielku s cibuľkami žltých krókusov a inštrukcie k realizácii projektu.

Sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas holokaustu a dúfame, že sa na ne nikdy nezabudne.

Väčšinu z dvadsiatich cibuliek sme zasadili do záhonu na školskom dvore, ale pár sme si nechali aj na zasadenie do kvetináča, pre istotu 🙂

1.S a 3.S

Svetový deň výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci (2.PJ triedy) po roku opäť pripravili množstvo zdravých a chutných jedál pre všetkých prvákov našej školy. K lepšiemu uvedomeniu si a zhodnoteniu našich zaužívaných stravovacích návykov nám všetkým pomohla aj odborná prednáška zameraná na zdravú výživu detí a mládeže p. Malatincovej z RÚVZ v Žiari nad Hronom.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov OU

Dňa 14. novembra 2023 sme sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť na Spojenej škole v Hlohovci.

Súťaže sa mohli zúčastniť najviac dvaja žiaci z každej školy, pričom v každej kategórii boli hodnotení ako jednotlivci. Škola, ktorá mala súťažiacich v oboch kategóriách, bola hodnotená aj ako družstvo.

Tento rok sa súťaže zúčastnila len jedna žiačka z nášho odborného učilišťa Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese prózy. Cieľom súťaže je hlavne vzbudenie záujmu žiakov odborných učilíšť o slovenský jazyk a literatúru, podporiť plnohodnotné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si vystupovania na verejnosti.

My sme sa držali hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

BA

Aj šváby vedia zaujať

Tak ako každý rok aj tento sme sa vybrali so žiakmi 1. ročníka v rámci predmetu biológia do prírodovedného múzea v Banskej Bystrici. Prezreli sme si stálu expozíciu, ktorá je zameraná na rastliny a živočíchy na území Slovenska.

Veľmi zaujímavá však bola hlavne výstava švábov z celého sveta. Mohli sme vidieť šváby rôznych veľkostí aj sfarbenia. Dozvedeli sme sa, ako sa šváby rozmnožujú, zvliekajú, čím sa živia a mnoho ďalších podrobností.

Najodvážnejší si mohli švába aj chytiť a pozorovať zblízka.

Exkurzia sa vydarila a všetci sme sa vrátili domov spokojní.

ČL

Deaflympijské dni 2023

Stále platí – motivácia je rozhodujúcim faktorom akejkoľvek činnosti, jej význam rastie priamoúmerne s mierou prepojenia činnosti so školou a tiež s vekom žiakov. Šport nie je výnimkou, pretože okrem iných nepríjemností spojených s prípravou na nejaký zmysluplný výstup športová príprava, ak nehovoríme o hraní sa na šport, bolí. Máme vlastne šťastie, že naši žiaci chápu isté medze dôstojnej reprezentácie školy a sú ochotní pripraviť sa na športové podujatie tak, aby sa ani učitelia (v tomto prípade skôr tréneri), ktorí sú zo „starej školy“, nemuseli cítiť nepríjemne.

V dňoch 23. – 25. 10. 2023 sa piati žiaci a dvaja učitelia zúčastnili Deaflympijských dní 2023 v Bratislave. Rozsah športových odvetví sa oproti predchádzajúcemu ročníku rozšíril o atletické disciplíny. Takže sa súťažilo tri dni – prvý atletika, druhý stolný tenis a bedminton, tretí florbal. Všetky súťaže prebiehali v špičkových zariadeniach ligovej a reprezentačnej úrovne. O výsledkoch je zbytočné písať (a to by mali robiť všetci naši športoví novinári), keďže neuvádzame počet súťažiacich a ich výkonnosť či iné relevantné údaje naznačujúce hodnotu výsledku. Chlapci prekvapili svojou ochotou bojovať a túžbou víťaziť. Trénera najviac poteší, keď vidí vo výkone prácu z prípravy a cíti spolu so zverencami zadosťučinenie.

OD