29. máj 2013- Deň aktívneho občianstva- podujatie v rámci Európskeho týždňa mládeže

Dňa 29. mája 2013 sme sa v rámci Európskeho týždňa mládeže (okrem SR, ho organizuje ešte 32 krajín) zúčastnili Dňa aktívneho občianstva v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom – Program Mládež v akcii. Po príhovore Mgr. Heleny Žňavovej sme sa pridali k jednotlivým debatným stolíkom (bolo ich 10), pri ktorých prezentovali svoju činnosť predstavitelia občianskych združení a klubov mladých. V skratke sme sa predstavili, povedali, čo nás zaujíma, čím sa zaoberáme. Po ich absolvovaní sme sa mohli zapísať do workshopov jednotlivých organizácii, ktorých činnosť nás najviac zaujala. Bol to Klub mládeže DŽavue z Dolnej Ždane, s ktorým máme v pláne rozbehnúť projekt Deň hyperaktivity. Táto akcia bola pre nás veľmi zaujímavá a výnimočná. Mali sme možnosť vidieť, do akých rôznych aktivít sa môžeme zapojiť a byť aktívni.

 Žiačky 4.G

no images were found