Category: akcie PK humanitných predmetov a TSV

Exkurzia do Martina – pamätné miesta národného a štátneho sebaurčenia

21. 5. 2025

Ak sa exkurzia súvisiaca s národnou históriou, jazykom, kultúrou, jednoducho s nehmotným základom všetkého toho hmotného, čo nás pohlcuje čoraz viac, realizuje opakovane, cieľ je jasný – jedno-dve pamätné miesta, nejaký výklad (nie vždy je jasné, čo si vlastne máme uvedomiť), nejaké obrázky, predmety, pár fotiek a potom voľno – obchody, veľa obchodov. A tak sa zákonite začnete pýtať, či to má celé význam.

V Martine sa akoby stále zväčšovala vzdialenosť medzi významom matice, memoranda, divadla, múzeí, spolkov, časopisov, protestov, porád… a chápaním národnej identity, jazyka, tradícií dnešnej spoločnosti. Ešte šťastie, že stále funguje akési genius loci (čaro miesta). To dostane aspoň trochu vnímavého človeka do stavu, keď pociťuje niečo ako rešpekt k tomu, čo počuje a vidí, v lepšom prípade potrebu pochopiť, čo tí ľudia na týchto miestach také výnimočné vôbec urobili.  Ak sa potom dostaneme čo len kúsok od učebnicových fráz k dielu, udalosti, súvislosti, je to dobré. Do Martina sme cestovali tak komplikovane, že človek má pocit, že cestovné poriadky sú na to, aby sa na exkurzie nechodilo. Popoludňajšia cesta vlakom z Martina s davom turčianskych vidieckych študentov je tiež silným zážitkom. Keďže je Martin skutočne silný historicko-kultúrny koncentrát v unikátnom prírodnom prostredí, ako cieľ školskej exkurzie sa nemôže nevyplatiť.

OD

Študentský postreh

„Aj keď som počul o Martine ako o obyčajnom a zatuchnutom mieste, už ho tak nevidím. Národný cintorín je ako strom nad mestom, každý jeho lístok je osobnosť. A stará Matica slovenská je koreňom, čo ten strom živí. Aspoň takto to vidím ja.“

Maxim z 1.NP

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si vytvárame, ani o tom nevieme, a sme veľmi prekvapení, keď sa z toho nášho malého sveta nedá vyjsť von, už len pozeráme, ako sa všetko vzďaľuje a zmenšuje. Len mydlové bubliny v rukách umelca sa spoja, tam sa to dá, a práve to sme urobili v jednej z etúd. Celé umenie je  o momente, kedy sa z boľavého nácviku stáva tvorivý proces, kde sa každý detail prejaví v konečnom tvare. Do tohto momentu sme dospeli (bolo to tesné, asi dva dni pred odchodom),  – dôkazom je situácia, keď sme pod tlakom technických problémov nestihli nácvik programu na veľkom javisku a spontánne sme sa stretli v zákulisí, ako na čítačke v divadle sme všetko do najmenšieho detailu prešli a vedeli sme, že to bude správne, nie dobre v zmysle nácviku, správne v zmysle myšlienky. O hodnote skúseností v oblasti realizácie programu na veľkom javisku v spolupráci s profesionálnymi technikmi netreba hovoriť.

Sprievodný program bol bohatý a rôznorodý, niet čo ľutovať, snáď len to, že takáto dlhodobá práca je na „jedno použitie“, že nemáme možnosti konfrontácie s inými strednými školami.

OD

Lyžiarsky výcvik

Krahule

29. 1. – 2. 2. 2024

Červené stužky

17. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek dnes 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 2. S.

Plavecký výcvik

O účinnosti plávania z hľadiska motoriky, koordinácie, kondície, svalovej činnosti, držania tela, rehabilitácie, dýchania … netreba hovoriť, neexistuje asi univerzálnejšia pohybová aktivita (v porovnaní s behom zapája viac svalových partií a nezaťažuje kĺby). Súčasťou vzdelávania a výchovy sú isté  pohybové zručnosti, ktoré sú jednoducho nevyhnutné – ktorý neplavec nezažil aspoň raz v živote trápny slalom výhovoriek, keď nechcel či nemohol priznať svoju kompromitujúcu „diagnózu“ (ktorá býva, žiaľ, dedičná). Aj by sa naučil, ale nejako ho nikto neučil a potom nebolo s kým a potom už bolo neskoro.

Aj vďaka finančnej pomoci Deaflympijského výboru Slovenska sme v dňoch 14. – 16. 11. 2023 absolvovali so žiakmi SOŠ a gymnázia plavecký výcvik – ako preventívne opatrenie pred sebaponižovaním počas letných dovoleniek, či kurz poznania rozdielov medzi „plávaním“ ako prostriedkom záchrany pred nebezpečenstvami vodného prostredia a kontrolovaným športovým pohybom. Tento rozdiel väčšina ľudí nikdy nespozná, ale je dôležité aspoň o ňom vedieť z vlastnej skúsenosti. Príjemne nás prekvapili plavecké podmienky na Mestskej krytej plavárni v Žiari nad Hronom,  možno aj preto sme sa všetci niekam posunuli (paradoxne najviac tí, ktorí mali pocit, že už plávať vedia).

OD

Sadenie žltých krókusov

14. 11. 2023

V septembri sa aj naša škola prihlásila do projektu Krókus/Šafran, ktorý začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich štátov. Na Slovensku ho zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V októbri sme dostali zásielku s cibuľkami žltých krókusov a inštrukcie k realizácii projektu.

Sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas holokaustu a dúfame, že sa na ne nikdy nezabudne.

Väčšinu z dvadsiatich cibuliek sme zasadili do záhonu na školskom dvore, ale pár sme si nechali aj na zasadenie do kvetináča, pre istotu 🙂

1.S a 3.S

Deaflympijské dni 2023

Stále platí – motivácia je rozhodujúcim faktorom akejkoľvek činnosti, jej význam rastie priamoúmerne s mierou prepojenia činnosti so školou a tiež s vekom žiakov. Šport nie je výnimkou, pretože okrem iných nepríjemností spojených s prípravou na nejaký zmysluplný výstup športová príprava, ak nehovoríme o hraní sa na šport, bolí. Máme vlastne šťastie, že naši žiaci chápu isté medze dôstojnej reprezentácie školy a sú ochotní pripraviť sa na športové podujatie tak, aby sa ani učitelia (v tomto prípade skôr tréneri), ktorí sú zo „starej školy“, nemuseli cítiť nepríjemne.

V dňoch 23. – 25. 10. 2023 sa piati žiaci a dvaja učitelia zúčastnili Deaflympijských dní 2023 v Bratislave. Rozsah športových odvetví sa oproti predchádzajúcemu ročníku rozšíril o atletické disciplíny. Takže sa súťažilo tri dni – prvý atletika, druhý stolný tenis a bedminton, tretí florbal. Všetky súťaže prebiehali v špičkových zariadeniach ligovej a reprezentačnej úrovne. O výsledkoch je zbytočné písať (a to by mali robiť všetci naši športoví novinári), keďže neuvádzame počet súťažiacich a ich výkonnosť či iné relevantné údaje naznačujúce hodnotu výsledku. Chlapci prekvapili svojou ochotou bojovať a túžbou víťaziť. Trénera najviac poteší, keď vidí vo výkone prácu z prípravy a cíti spolu so zverencami zadosťučinenie.

OD

Beh do vrchu Kalvária 2023

Žiaci nášho odborného učilišťa, ktorí sa tento rok daného športového podujatia zúčastnili, získali krásne umiestnenia v podobe druhého a tretieho miesta. Srdečne im blahoželáme.

TT

Celoslovenské športové hry OU – dievčat

SŠI Michalovce bola organizátorom 42. ročníka celoštátnych športových hier žiakov odborných učilíšť – dievčatá, na ktorých sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Napriek nepriaznivému daždivému počasiu dievčatá absolvovali všetky disciplíny ľahkej atletiky a v mnohých prípadoch prekonávali samé seba. Aj keď nezvíťazili, prežili nádherné dva dni plné športových aktivít a domov sa vrátili s vlastným predsavzatím  – viacej sa pohybovať.  

                                                                                                                      PP

29. ročník ZUČ

Tvorivý zápal je to kľúčové, čo prácu v škole z rutinného plnenia povinností mení na niečo, čo nás skutočne obohacuje, umožňuje osobnostný posun. Mám na mysli žiakov i učiteľov. Práve reciprocita ešte umocňuje hodnotu tvorivého procesu. To všetko sme dlhodobo zažívali počas prípravy divadelného predstavenia Portrét Doriana Graya so žiakmi rôznych odborov. Išlo o adaptáciu  románovej predlohy Oskara Wilda do podoby pantomímy. Predstavenie sme predtým využili ako súčasť programu osláv storočnice školy, teraz ako súťažné vystúpenie na 29. ročníku festivalu záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave.

Od 4. do 7. mája sme absolvovali javiskové skúšky (vlastné aj skúšky iných súborov) so všetkými drobnými aj väčšími úskaliami, ktoré prináša realizácia divadelného predstavenia na veľkom javisku, benefičný koncert nabitý naozaj profesionálnymi varietnými číslami, sprievodný program, súťažné vystúpenie, konfrontácie so žiakmi iných škôl, debaty o divadle aj o úplne iných veciach, situácie, ktoré v škole jednoducho zažiť nemožno. Napríklad májový Slavín vo večernom bezvetrí pod obrovským mesiacom v splne alebo „krížovú cestu“ zo ZOO na Drotársku ulicu v časovej tiesni. A hoci nie sme stotožnení s pohľadom poroty na predvedené výkony,  naše tretie miesto berieme s nadhľadom, vysoko hodnotíme ocenenie Patrika Mesároša za najlepší individuálny výkon v kategórii a pri konečnom sumári prežitého sme sa zhodli, že sa vec oplatila, že aj keď o skutočnom rozsahu námahy a úsilia, ktoré realizácia takejto divadelnej formy vyžaduje, budeme ťažko niekoho presviedčať, asi to urobíme znova, keď bude príležitosť.

Pridaná hodnota pre učiteľa – stretnutie s bývalými študentmi, s tými, čo sa s vami vystískajú a hrdo sa hlásia k svojej strednej škole.

                                                                                                                                                                            OD