Celoštátna súťaž – murárske práce

Súťaž organizovala Spojená škola Košice.

Súťažný poriadok: Teoretická časť:  25 testových otázok.

Praktická časť: Osadzovanie parkových rovných obrubníkov

                                                               do suchého betónu.

Našu školu reprezentovali žiaci:  Michal Lakatoš 3. MR

                                                            Ľubomír Chvojka 2. MR pod vedením majstrov Viliama Briatku a Jána Oravca.

      Aj keď sa chlapci neumiestnili na prvých miestach, prácu odviedli dobre a zo súťaže získali mnoho cenných  skúseností.

neboli nájdené žiadne obrázky