„Alkohol a ženy, alkohol v tehotenstve“

V poslednej dobe sa alkoholizmus stále viac rozmáha. A nielen u mužov, ale čoraz viac aj u žien. Keď pije žena, je to hotová pohroma a často je táto žena vylúčená zo spoločnosti. Pijúca žena znamená aj celkový úpadok rodiny. Možno povedať, že ženy rýchlejšie padnú do osídiel alkoholu. Ženský organizmus ťažšie alkohol spracováva a tiež sa aj rýchlejšie opijú, je to dané najmä ich telesnou štruktúrou. A alkohol v tehotenstve ? Zabíja ! Je nielen škodlivý pre budúce matky, ale predovšetkým pre ich ešte nenarodené dieťa. Pri väčšej konzumácii alkoholu sa môže u novorodenca objaviť tzv. fetálny alkoholový syndróm. Znamená to, že okrem menšej hmotnosti sa môžu prejaviť rôzne vývojové chyby, poruchy vývoja tváre a spomalenie psychického vývoja. Deti bývajú nespokojné, plačlivé, typický je pre nich piskľavý krik a dokonca majú aj kŕče. Popíjanie v tehotenstve je aj príčinou mentálnej retardácie, porúch inteligencie dieťaťa,… Mylne sa niektoré ženy domnievajú, že pohár vína alebo piva denne im nemôže uškodiť. Im možno nie, no dieťatku áno. S týmito a mnohými ďalšími informáciami oboznámila p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom žiačky 2., 4., 5. ročníka TIS a 4. ročníka učebného odboru kuchár.