Alkoholová závislosť

Alkoholová závislosť je duševná porucha. Neliečená alkoholová závislosť má následky nielen psychické, sociálne ale aj zdravotné. Koľko ľudí trpí závislosťou od alkoholu? Na svete je to asi viac než 140 miliónov ľudí, na Slovensku je evidovaných viac než 40 tisíc ľudí. Aké sú príznaky závislosti od alkoholu, aké sú spôsoby liečby, kde sa dá liečiť,… to bolo témou prednášky dňa 26. marca 2015, s ktorou žiakov prvých ročníkov (1.KCH, 1.TIS, 1.S, 1.PJ, 1.MR) oboznámila p. Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.