Celoslovenská súťaž praktických zručností

Dňa 25. apríl 2013 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore  6491 2 01 Obchodná prevádzka – príprava jedál.

Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev / SŠ Hlohovec, OU I Nová Ves n/Žitavou, OU I Snina, OU Bratislava, SŠ Michalovce,  OU Ružomberok,  OU I Mojmírovce,  OU I Kysucké Nové Mesto,  SŠ I Tornaľa,               OU I Valaská, OU I Želovce, OU I Ladce, OU I Trnava a OU I Kremnica /.

Žiačky 2.PJ Adriana Miková a Nikola Ubertová  vzorne reprezentovali našu školu.

Umiestnenie víťazných družstiev:

1. miesto – SŠ I Kysucké Nové Mesto

2. miesto – OU Bratislava

3. miesto – OU I Snina

neboli nájdené žiadne obrázky